7/11-19 Glasbranschdagen

Framtid, utveckling, goda exempel & kontaktskapande. Glas är ett fantastiskt material med många olika intressanta egenskaper. Den snabba tekniska utvecklingen har resulterat i att glas idag kan erbjuda många nya varierande funktioner och former. Glas är ett transparent och miljövänligt material, vilket bland annat talar för glas i´byggandet och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Glas med bl.a. adderande funktioner är ett viktigt utvecklingsområde. Utvecklingsförutsättningarna för den svenska glasindustrin är med andra ord mycket goda framöver.

Målgruppen för Glasbranschdagen är företrädare för bruks-, konst- och planglasbranscherna samt företag som på olika sätt arbetar med eller intresserade av glas.

Nybro kommun/Pukeberg, Linnéuniversitet/Lidlab och Smart Housing är huvudarrangör för Glasbranschdagen. Dagen genomförs i samverkan med Glasbranschföreningen, Planglasföreningen, Glasforskningsföreningen, RISE Glas och Riksglasskolan (Nybro Kommun).

Medverkande:

Gert Wingård, arkitekt, Ingegerd Råman, glaskonstnär
Thomas Ohlsson, IKEA, Kent Persson, professor på Lunds Tekniska Högskola
Smart Housing, Emmaboda Glas, Hasopor, RISE Glas forskare på Linnéuniversitetet

  Glasbranschdag 7 nov 2019 – Mötesplats Pukeberg [Webb][1] – PDF (357 KB)

Datum 7 november 2019
Plats Pukeberg Nybro

Frågor kontakta Håkan Brynielsson 0705-600121 hakan.brynielsson@nybro.se

Datum för publicering | skapad: 2019-06-19
Webbredaktör: Maria Faltin | maria.faltin@nybro.se
Id: inlägg: 7218 - kategori: 211

Näringslivsaktiviteter

  28/8-19 Starta eget information

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  6/9-19 Rekryteringsnätverket Kalmarsund

Rekryteringsnätverk Kalmarsund har fokus på kompetensförsörjningsfrågor på olika sätt. Det är vi i nätverket som tillsammans formar agendan utifrån våra [...]

  7/11-19 Glasbranschdagen

Framtid, utveckling, goda exempel & kontaktskapande. Glas är ett fantastiskt material med många olika intressanta egenskaper. Den snabba tekniska utvecklingen [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]