Näringslivsaktiviteter

  28/5-19 Starta eget information

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  7/11-19 Glasbranschdagen

Framtid, utveckling, goda exempel & kontaktskapande. Glas är ett fantastiskt material med många olika intressanta egenskaper. Den snabba tekniska utvecklingen [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]

Id: kategori: 211