Näringsklimatet – Nu en bra bit över riksgenomsnittet

Företagsklimatet i Nybro kommun blir bättre och bättre!

Enligt Svenskt Näringsliv visar att många av Sveriges kommuner har ett bättre företagsklimat i år jämfört med förra året. I Nybro kommun fortsätter den positiva trend som startade 2012. och nu ligger vi en bit över riksgenomsnittet på frågan om det sammanfattande omdömet.

I Nybro kommun så klättrade vi bla på följande punkter.

  • Förbättrade attityder till företagandet hos politiker, tjänstemän, media och allmänhet.
  • Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet
  • Service till företagen, kommunens upphandling

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där Ni företagare sätter betyg på hur Ni upplever situationen för det egna företaget.  Genom undersökningen får företagarna i kommunen ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler – det ger det lokala företagsklimatet en plats i debatten.

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, de kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering.

Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Bemötandet och den service man får är en viktig faktor för hur man upplever företagsklimatet.

Tack till er alla för ett gott samarbete, nu fortsätter vi på den inslagna vägen!

För Nybro kommun

Maria Faltin                         Christina Davidson
Näringslivschef                  Kommunstyrelsens ordförande

  Enkätresultat2018Kalmar län – PDF (791 KB)

 www.foretagsklimat.se och  www.svensktnaringsliv.se/709967

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-17 | skapad: 2018-05-15
Webbredaktör: Maria Faltin | maria.faltin@nybro.se
Id: inlägg: 6175 - kategori: 6

Arbete & Näringsliv

  Är du vår nya medarbetare?

Just nu söker vi många nya medarbetare i Nybro kommun! Känner du någon som bör ansöka till semestervikarierande omsorgsassistent i [...]

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]