Arbeta i kommunen – lediga jobb

Här finner du alla jobb som finns lediga att söka hos oss på Nybro kommun just nu.

Socialsekreterare, familjehemsteamet

Vill du bli en av oss på Barn- och familj? Inflödet av ärenden har det senaste året ökat markant och vi söker nu förstärkning parallellt i tre skilda arbetsgrupper, utredningsgruppen, arbetsgruppen behandling/insats och FHT (familjehemsteamet- socialsekreterare med ansvar för det placerade barnet). Denna annons avser förstärkning till arbetsgruppen FHT. Vi söker en driven och engagerad socialsekreterare med funktion som barnhandläggare, d.v.s. barnets socialsekreterare. Du kommer att vara en av fem socialsekreterare med handläggningsansvar för familjehemsplacerade barn och ungdomar samt ensamkommande ungdomar med placering i stödboende. Arbetet innefattar huvudsakligen uppföljningar och överväganden av barnets/den unges placering. Därtill hanteras omprövningar av LVU-vård samt att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt bestämmelserna i 6 kap. 8 § FB.

Hos oss är vi måna om ett strukturerat arbetssätt och en hög kunskapsnivå med välutvecklade rutiner. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där funktionens huvuduppdrag är att arbeta med det s.k. tredelade föräldraskapet (biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst). I teamet ingår vid sidan av barnhandläggarna, två familjehemskonsulenter som utreder, handleder och utbildar familjehemmen samt familjebehandlare som arbetar med umgängesstöd och familjesamtal.

Vi använder BBIC (barns behov i centrum) som grund och har Procapita som verksamhetssystem. Vi har en ständigt pågående metodutveckling där vi strävar efter att arbeta familjeorienterat. Målsättningen är att barn och ungdomar så långt som möjligt ska få stöd och hjälp i sin hemmiljö. Samtliga medarbetare på Barn- och familj har tillgång till extern handledning med inriktning på anknytningsteori och vi erbjuder dig som nyanställd en individuellt anpassad introduktion, ett nära kollegialt stöd och ett verksamhetsnära ledarskap.

 Läs mer om denna tjänst och skicka in din ansökan på Offentliga jobb

 

Lediga tjänster hos Nybro kommun (23)

Webbredaktör: Erica Lirsjö | erica.lirsjo@nybro.se
Id: inlägg: 105 - kategori: 28

Lediga jobb, arbetssökande och studerande

  Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten är ett stöd och en service för kommunens medborgare och verksamheter.

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Omsorgsutbildning ger arbete

Att arbeta inom omsorgsförvaltningen innebär att utföra viktiga uppdrag. Varje dag får du göra en verklig insats och hjälpa människor [...]

  Sommarpraktik 2019

Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, kan nu söka sommarpraktik!

  Examensarbete

Är du student och ska skriva examensarbete/uppsats? Nybro kommun välkomnar dig som student att skriva ditt examensarbete hos oss. Syftet [...]