Arbeta i kommunen – lediga jobb

Här finner du alla jobb som finns lediga att söka hos oss på Nybro kommun just nu.

1:e socialsekreterare

Under senaste året har inflödet av ärenden till verksamheten ökat markant och verksamheten behöver därför förstärkas. Vi söker nu ytterligare en 1:e socialsekreterare, som ska kunna arbeta över hela verksamheten, men särskilt inriktas mot enheten för familjehem, familjerätt och öppen förskola. Vid enheten, som leds av en enhetschef, finns idag 13 tjänster, fördelade på olika funktioner. Fem socialsekreterare har handläggningsansvar för familjehemsplacerade barn och ungdomar samt placerade ensamkommande ungdomar. Handläggarnas arbete innefattar huvudsakligen uppföljningar och överväganden av barnets/den unges placering. Därtill hanteras omprövningar av LVU-vård samt att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt bestämmelserna i 6 kap. 8 § FB.

Hos oss är vi måna om ett strukturerat arbetssätt och en hög kunskapsnivå med välutvecklade rutiner. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där funktionens huvuduppdrag är att arbeta med det s.k. tredelade föräldraskapet (biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst). I teamet ingår vid sidan av barnhandläggarna, två familjehemskonsulenter som utreder, handleder och utbildar familjehemmen samt familjebehandlare som arbetar med umgängesstöd och familjesamtal.
Familjerätten ansvarar huvudsakligen för utredning avseende vårdnad, boende, umgänge på uppdrag av Tingsrätten samt mer omfattande faderskapsutredningar. Samarbetssamtal utgör en en viktig del av familjerätten.

Vi använder BBIC (barns behov i centrum) och har Procapita som verksamhetssystem.

Som 1:e socialsekreterare är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
Chefsgruppen (exkl verksamhetschef) har gemensam extern handledning.

I dina arbetsuppgifter ingår:
- att ärendevägleda medarbetarna, samt att ge stöd och vägledning för en rättssäker dokumentation och myndighetsutövning

- att vara ett stöd i verksamhetssystemet Procapita

- att kunna hålla i utbildning/information utifrån lagstiftning och rättssäkerhet

- att kunna skriva yttranden till Tingsrätt och förvaltningsdomstol

- att delta i olika samverkansgrupper

- att vara med och kvalitetssäkra rutiner

 Läs mer om denna tjänst och skicka in din ansökan på Offentliga jobb

 

Lediga tjänster hos Nybro kommun (19)

Lediga jobb, arbetssökande och studerande

  Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten är ett stöd och en service för kommunens medborgare och verksamheter.

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Omsorgsutbildning ger arbete

Att arbeta inom omsorgsförvaltningen innebär att utföra viktiga uppdrag. Varje dag får du göra en verklig insats och hjälpa människor [...]

  Sommarpraktik 2019

Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, kan nu söka sommarpraktik!

  Examensarbete

Är du student och ska skriva examensarbete/uppsats? Nybro kommun välkomnar dig som student att skriva ditt examensarbete hos oss. Syftet [...]

  Söker du personal?

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi dig som företagare en digital tjänst som hjälper dig att hitta det lämpligaste sättet [...]