Arbeta i kommunen – lediga jobb

Här finner du alla jobb som finns lediga att söka hos oss på Nybro kommun just nu.

Fordonssamordnare

Dina huvudsakliga uppgifter är administrativ samordning av de kommunala fordonen. Du arbetar självständigt men i uppdraget ingår också att samarbeta brett med många olika funktioner, både inom förvaltningen, men även gentemot andra förvaltningar och organisationer utanför kommunen.

Som Fordonssamordnare arbetar du målinriktat och till stor del uppdragsstyrt. Du tar stöd av våra styrdokument samt rutiner vilka du också tar aktiv del i att utforma tillsammans med förvaltningens utvecklingsstrateg men även med annan kompetens inom kommunen.

Vidare svarar du för administration och uppföljning av kommunens fordonsflotta, vilket bland annat inbegriper upprättande av scheman för däcksskifte, samordning av fordonstvätt, bokning av verkstadsbesök, bärgningsärenden, försäkringsfrågor, garantijobb, skadebesiktningar, ta fram underlag för interndebitering och redovisning, etc.

Tillsammans med förvaltningens utvecklingsstrateg deltar du aktivt utvecklingsarbetet av den kommunala fordonsflottan där omställning i syfte att nå kommunens övergripande hållbarhetsmål avseende miljö, klimat och ekonomi. Du analyserar och ser till att fordonsflottan är optimal och har rätt antal fordon i verksamheterna.

Du upprättar förfrågningsunderlag inför upphandling av fordon utifrån de riktlinjer och rutiner som styr kommunens fordonsinnehav i nära samverkan med upphandlingsenheten. I samråd med kontaktpersoner i de kommunala verksamheternas tillser du att deras transportbehov löses. Du medverkar till att god fordonsekonomi uppnås genom att tillgång till att rätt fordon finns för verksamheternas behov och tillser att fordon är utrustade med elektroniska körjournaler, alkolås och annan utrustning som krävs enligt riktlinjer och rutiner.

Som enhetsansvarig har du för enheten också ett ekonomiskt ansvar där uppföljning av bokslut- och uppföljningsrapportering ingår.

Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas och förändras över tid.

 Läs mer om denna tjänst och skicka in din ansökan på Offentliga jobb

 

Lediga tjänster hos Nybro kommun (5)

Arbete & Näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Nybro kommuns Företagsregister

Nybro kommun köper tjänsten att upprätthålla ett företagsregister. Så just nu får företagen i Nybro kommun mail från företaget Business [...]

  Sommarpraktik i Nybro kommun

Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  20-05-07 Starta eget träff

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]