Om inköp och upphandling

Nybro kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med inköpsavdelningen på Kalmar kommun.

De köp som kommunen gör skall göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen, som bygger på EG-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt vid upphandling, beroende på kontraktets värde och vad som köps.

 LOU, Lagen om offentlig upphandling

Upphandlingar i Nybro kommun sker i samverkan mellan Upphandlingsenheten och aktuell förvaltning. Det innebär att oftast är det Upphandlingsenheten som hanterar upphandlingen om den rör belopp över  284 000 kr.

Till stor del sker upphandling enligt ramavtal som upphandlas gemensamt för flera förvaltningar och för en längre tid. Ramavtalen anger villkoren för vissa typer av köp, till exempel priser på kontorsmateriel under en viss tid. Normalt ändrar man inte leverantör inom ett området förrän vid upphandlingen av nytt ramavtal.

Nybro kommun följer strikt reglerna i lag om offentlig upphandling, när vi gör våra upphandlingar. All upphandling ska utgå från de 5 principerna icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Vid frågor om upphandling och ramavtal, kontakta vår inköpssamordnare.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om inköp och upphandling

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2014-10-15

Inköp & Upphandling

  För leverantörer

Här finns information om hur man blir leverantör till Nybro kommun och hur upphandlingsprocessen går till.

  Om inköp och upphandling

Nybro kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att [...]