För leverantörer

Nybro kommun upphandlar årligen varor och tjänster för ungefär 350 miljoner kronor. Våra upphandlingar gör vi utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Hur upphandlingarna ska göras beror på upphandlingens totalbelopp. Lite förenklat kan man dela in dem på följande sätt:

  • Upphandlingar för ett totalbelopp över ungefär 1,9 miljoner omfattas av de regler som är gemensamma för hela EU/EES-området (Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
  • Upphandlingar för belopp mellan 615 312  kronor och 2 197 545 miljoner kronor är i regel förenklade upphandlingar och ska annonseras i Sverige.
  • För upphandlingar under 615 312 kronor kan direktupphandling göras. Detta innebär att upphandlingen enligt lag inte behöver annonseras.

För att kunna vara med och konkurrera vid Nybro kommuns upphandlingar måste man som leverantör lämna in anbud.
Under rubriken ”Aktuella upphandlingar”  kan du alltid hitta vilka upphandlingar som är aktuella och när vi senast behöver ditt svar när du vill lämna anbud.

Upphandling steg för steg

För att få mer information om upphandlingsprocessen rekommenderar vi att läsa på upphandlingsmyndighetens hemsida på följande länk:

 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/leverantor/

Bli leverantör

För att hålla ihop våra upphandlingar använder vi en tjänst som heter Visma Tendsign, via det verktyget hämtar du ner anbudsunderlagen. Det är endast via Tendsign som vi svarar på frågor angående de olika upphandlingarna. Detta för att lagen föreskriver att alla ska ha information och svar samtidigt samt att alla ska behandlas lika.
 http://www.tendsign.com/

E-faktura

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden.

Nybro kommun använder Visma Proceedo som faktura växel.
Fakturor ska skickas till Nybro kommun som en Svefaktura eller Peppol med Transportprofil Bas (EBMS) och följande länk ska användas: https://www.proceedo.net/ebms/in/2120000753

Nybro kommuns Peppol ID är: 0007 2120000753
GLN-nummer är: 7381020280119

Saknar du ett ekonomisystem som kan skicka elektroniska fakturor finns en mängd olika fakturaportaler där du skapar en e-faktura. Både banker och andra erbjuder tjänsten, som dessutom många gånger är kostnadsfri för ett mindre antal e-fakturor.

För ett mindre antal fakturor erbjuder vi också en kostnadsfri leverantörsportal via Proceedo Fakturahantering. Vill du ha tillgång till vår portal kontakta: Marie Malm marie.malm@nybro.se eller 0481-452 25.

Viktigt att ange vid fakturering

Referenskod (8 siffror) ska anges i fältet ”er referens”.

Referenskoden identifierar vem fakturan ska skickas till för elektroniskt godkännande. Referenskoden ska anges av den  person som beställer vara eller tjänst av er.

Vår faktura adress:

Nybro Kommun
Box 50404
202 14 MALMÖ

Nybro kommun tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar från fakturans ankomstdatum och betalar inte faktureringsavgift ,expeditionskostnader eller andra extra avgifter.

Organisationsnummer:212000-0753
Momsregistreringsnummer,VAT:SE212000075301

Relaterat: Kontaktuppgifter för: För leverantörer

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-27 | skapad: 2014-10-15

Inköp & Upphandling

  För leverantörer

Här finns information om hur man blir leverantör till Nybro kommun och hur upphandlingsprocessen går till.

  Om inköp och upphandling

Nybro kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att [...]