Utveckling av stadskärnan och Nybro handel

Nybro Kommun har gjort en handels utredning som genomförts av en oberoende aktör. Utredningen ska ge oss tillräckligt med kunskap så att vi sedan kan revidera vår handelsstrategi.

Nybro stadskärna är konkurrensutsatt och måste ständigt utvecklas och förädlas för att upplevas som ett attraktivt alternativ. Den reviderade handelsstrategin och dito stadsmiljöprogrammet kommer att ligga till grund för en handlingsplan som ska utveckla stadskärnan och handeln i Nybro Kommun.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Utveckling av stadskärnan och Nybro handel

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2015-02-13
Webbredaktör: Susanne Stockman | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 2710 - kategori: 102

Handelsstrategi

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Handel- och servicestrategi

Handelsstrategin är nu ute på remiss till och med den andra september. Ni har nu alltså möjlighet att komma med [...]

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Slutrapport från HUI- research

Här kan ni läsa HUI-researchs slutrapport om deras arbete i Nybro. 2015-05-08 Förslag till strategi för utveckling av detaljhandel i [...]