HUI:s föredrag på kommunfullmäktige 15 juni

HUI-research höll ett föredrag på kommunfullmäktige den 15 juni om deras förslag till en ny handelsstrategi i Nybro Kommun. I länken kan du läsa deras föredrag.

  HUI föredrag på KF 15 juni – PDF (1 MB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: HUI:s föredrag på kommunfullmäktige 15 juni

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-14 | skapad: 2015-06-17
Webbredaktör: Susanne Stockman | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 3149 - kategori: 102

Handelsstrategi

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Handel- och servicestrategi

Handelsstrategin är nu ute på remiss till och med den andra september. Ni har nu alltså möjlighet att komma med [...]

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Slutrapport från HUI- research

Här kan ni läsa HUI-researchs slutrapport om deras arbete i Nybro. 2015-05-08 Förslag till strategi för utveckling av detaljhandel i [...]