Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag på hur vi kan behålla och stärka den lokala handeln.

Handels utredningen ska innehålla:

  • Nulägesanalys av marknaden från efterfrågesidan och från utbudssidan
  • Konsumentundersökning
  • SWOT-analys som belyser styrkor/svagheter och hot/möjligheter
  • Förslag på åtgärder
  • Ta hänsyn till det reviderade Stadsmiljöprogrammet

Presentation av handelsutredningen

I februari presenterade Nybro Kommun arbetet mot en ny handelsstrategi. Här kan du läsa presentationen av handels utredningen från HUI (Handelns Utredningsinstitut).

  Handelsutredning Nybro presentation 2 feb 2015 – PDF (2 MB)

  Slutrapport Handelsutredning Nybro 20 Feb 2015 – PDF (5 MB)

  Handelsutredning Vägen till Målet april 2015 – PDF (2 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Handelsutredning

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2015-02-13
Webbredaktör: Susanne Stockman | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 2711 - kategori: 102

Handelsstrategi

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Handel- och servicestrategi

Handelsstrategin är nu ute på remiss till och med den andra september. Ni har nu alltså möjlighet att komma med [...]

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Slutrapport från HUI- research

Här kan ni läsa HUI-researchs slutrapport om deras arbete i Nybro. 2015-05-08 Förslag till strategi för utveckling av detaljhandel i [...]