Befolknings- och köpkraftsprognos för Nybro Kommun 2014-2024

Här kommer HUI:s uppdaterade befolknings- och köpkraftsprognos för Nybro Kommun 2014-2024.

 Uppdaterad Befolknings- och köpkraftsprognos Nybro 2014 – PDF (587 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Befolknings- och köpkraftsprognos för Nybro Kommun 2014-2024

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2015-04-14
Webbredaktör: Susanne Stockman | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 2883 - kategori: 102

Handelsstrategi

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Handel- och servicestrategi

Handelsstrategin är nu ute på remiss till och med den andra september. Ni har nu alltså möjlighet att komma med [...]

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Slutrapport från HUI- research

Här kan ni läsa HUI-researchs slutrapport om deras arbete i Nybro. 2015-05-08 Förslag till strategi för utveckling av detaljhandel i [...]