Företagsklimatet i Nybro kommun blir bättre och bättre!

Företagsklimatet i Nybro kommun blir bättre och bättre, samtidigt som många av landets kommuner har ett försämrat resultat jämfört med förra året. Det visar de nya enkätsvar som Svenskt Näringsliv redovisar.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där Ni företagare sätter betyg på hur Ni upplever situationen för det egna företaget. I Nybro kommun svarade ca 90 företagare på enkäten. Genom undersökningen får företagarna i kommunen ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler – det ger det lokala företagsklimatet en plats i debatten

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, de kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering.

Hela Pressmeddelandet.

  Maj 2016 Pressmeddelande SN Företagsklimatet – PDF (430 kB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2016-05-25

Arbete & Näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Nybro kommuns Företagsregister

Nybro kommun köper tjänsten att upprätthålla ett företagsregister. Så just nu får företagen i Nybro kommun mail från företaget Business [...]

  20-05-07 Starta eget träff

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]