Företagsstöd- Glasrikesmiljon 2 !

Det blir en fortsättning på Glasriketmiljonen.  Projektet förlängs och 12 nya miljoner tillförs, så i dagsläget finns 13 miljoner att söka. En nyhet är att förutom företag i Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge kommer även företag i Högsby och Tingsryd att kunna söka dessa investeringsbidrag. Har ditt företag/koncern under 249 anställda och en investering på 4-5 miljoner på gång hör av dig.

Tillväxtprojekt för Glasriket
Mindre och medelstora företag som investerar i verksamhet i Glasrikets kommuner har  möjlighet att erhålla ett extra stöd i form av ett maximalt 25 %-igt investeringsbidrag. Syftet med Glasrikesmiljonen är att bidraget skall vara på minst 1 MSEK vilket medför att investeringen skall vara på minst 4  MSEK.

Förutsättningar för att erhålla stöd är att företaget har:
• Färre än 250 anställda
• Antingen högst 50 MEUR i omsättning (ca 450 MSEK) eller 43 MEUR i balansomslutning (ca 387 MSEK)

Vid beslut beaktas att:
• Verksamheten bidrar till hållbar tillväxt i Glasriket
• Verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt samt ökat förädlingsvärde
• Verksamheten kan bedömas ge varaktig sysselsättning
• Om verksamheten kan komma att påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten skall bedrivas

Bidrag får lämnas till investeringar i:
• Byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk
• Maskiner och inventarier, dock ej fordon
• Produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling, eller andra liknande ändamål, under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift

Bidrag får inte lämnas till:
• Investeringar som  påbörjats före ansökningsdatum
• Saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter
• Förvärv av fastigheter.

Har du funderingar kontakta Näringslivschef Maria Faltin
mail maria.faltin@nybro.se eller ring 0484-45208

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Företagsstöd- Glasrikesmiljon 2 !

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2016-02-01
Webbredaktör: Maria Faltin | maria.faltin@nybro.se
Id: inlägg: 3868 - kategori: 6

Arbete & Näringsliv

  6/9-19 Rekryteringsnätverket Kalmarsund

Kommunerna vid Kalmarsund jobbar nära tillsammans för att få fler att upptäcka möjligheterna här i Kalmarsundsregionen. Attraktionskraft för ökad inflyttning [...]

  Är du vår nya medarbetare?

Just nu söker vi många nya medarbetare i Nybro kommun! Känner du någon som bör ansöka till semestervikarierande omsorgsassistent i [...]

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Nytänkande elever på Åkrahällskolan bygger framtidens Nybro

Att jobba med Ung Företagsamhet är en betydelsefull satsning och ger stora samhällsekonomiska vinster. Därför är det angeläget att erbjuda entreprenörskap tidigt i undervisningen såsom på Åkrahällskolan. Genom att ta tillvara på möjligheterna med entreprenörskap kan fler se fördelarna med företagande. På så sätt kan vi tillsammans bygga ett större Nybro.

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]