Företagsstöd- Glasrikesmiljon 2 !

Det blir en fortsättning på Glasriketmiljonen.  Projektet förlängs och 12 nya miljoner tillförs, så i dagsläget finns 13 miljoner att söka. En nyhet är att förutom företag i Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge kommer även företag i Högsby och Tingsryd att kunna söka dessa investeringsbidrag. Har ditt företag/koncern under 249 anställda och en investering på 4-5 miljoner på gång hör av dig.

Tillväxtprojekt för Glasriket
Mindre och medelstora företag som investerar i verksamhet i Glasrikets kommuner har  möjlighet att erhålla ett extra stöd i form av ett maximalt 25 %-igt investeringsbidrag. Syftet med Glasrikesmiljonen är att bidraget skall vara på minst 1 MSEK vilket medför att investeringen skall vara på minst 4  MSEK.

Förutsättningar för att erhålla stöd är att företaget har:
• Färre än 250 anställda
• Antingen högst 50 MEUR i omsättning (ca 450 MSEK) eller 43 MEUR i balansomslutning (ca 387 MSEK)

Vid beslut beaktas att:
• Verksamheten bidrar till hållbar tillväxt i Glasriket
• Verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt samt ökat förädlingsvärde
• Verksamheten kan bedömas ge varaktig sysselsättning
• Om verksamheten kan komma att påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten skall bedrivas

Bidrag får lämnas till investeringar i:
• Byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk
• Maskiner och inventarier, dock ej fordon
• Produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling, eller andra liknande ändamål, under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift

Bidrag får inte lämnas till:
• Investeringar som  påbörjats före ansökningsdatum
• Saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter
• Förvärv av fastigheter.

Har du funderingar kontakta Näringslivschef Maria Faltin
mail maria.faltin@nybro.se eller ring 0484-45208

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Företagsstöd- Glasrikesmiljon 2 !

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-22 | skapad: 2016-02-01
Webbredaktör: Maria Faltin | maria.faltin@nybro.se
Id: inlägg: 3868 - kategori: 6

Arbete & Näringsliv

  Är du vår nya medarbetare?

Just nu söker vi många nya medarbetare i Nybro kommun! Känner du någon som bör ansöka till semestervikarierande omsorgsassistent i [...]

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]