Ungdomsservice

Ungdomsservice är till för dig som har slutat grundskolan upp till och med det år du fyller 30. Vi finns för att ge tips, rådgivning och stöttning i olika frågor och anpassar oss individuellt efter behov. Ungdomsservice hjälper till med företagskontakter eller att hitta praktikplats. När du behöver coachning i ditt jobbsök, CV-skrivning och studie- och yrkesvägledning stöttar vi dig på vägen dit.

Ungdomsservice fungerar också som mötesplats för deltagare och många skaffar vänner och kontakter för framtiden. Här finns praktiks verksamhet där det utförs uppdrag som cykelreparationer av kommunens cyklar, tillverkning och renovering av utemöbler och industriella arbeten.

 

Datum för publicering | skapad: 2019-12-03

Arbetsmarknadsenheten

  Ungdomsservice

Ungdomsservice är till för dig som har slutat grundskolan upp till och med det år du fyller 30. Vi finns [...]

  Återbruket

Återbruket innehåller kommunens begagnade inventarier. Kommunens egna verksamheter kan lämna och hämta möbler. På Återbruket finns det mesta. Du hittar [...]