Om arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten jobbar för att hjälpa människor att bli en del av samhället genom olika insatser.

På arbetsmarknadsenheten har man ett nära samarbete med arbetsförmedlingen och andra förvaltningar för att hitta den bästa lösningen för varje person.

Verksamheten drivs med syfte att introducera, motivera och inkludera människor i studier och arbetslivet. Vi samordnar, koordinerar och följer upp internt och externt.

Vi arbetar tillsammans för en effektiv integration i samhället för varje individ.

Enheten i sig har ingen myndighetsutövning.

Här följer exempel på vad vi gör och erbjuder:

  • Vägledning och coachning
  • Ungdomsservice
  • Praktiksamordning
  • Samarbete med frivilligorganisationer/volontärer
  • Språk och arbetsmarknadsutbildning
  • Språkprojektet Sam-tal, vi pratar svenska.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om arbetsmarknadsenheten

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-03 | skapad: 2014-10-17

Arbetsmarknadsenheten

  Ungdomsservice

Ungdomsservice är till för dig som har slutat grundskolan upp till och med det år du fyller 30. Vi finns [...]

  Återbruket

Återbruket innehåller kommunens begagnade inventarier. Kommunens egna verksamheter kan lämna och hämta möbler. På Återbruket finns det mesta. Du hittar [...]