19-11-29 Rekryteringsnätverket Kalmarsund

Affärsnytta med mångfaldssmart kompetensförsörjning och innovation i det dagliga

Vi kommer att ha fokus på hur lite mod och nyfikenhet stärkt av ny kunskap i inkluderande ledarskap öppnar nya möjligheter när man söker kompetens till sin verksamhet

Vi pratar om hur mångfald driver innovation, nya affärsmöjligheter och verksamhetsnytta och lyfter fram konkreta framgångsrika exempel. Förmiddagen bjuder på en workshop med föreläsning, utmanande frågor, samtal, interaktiva övningar och kunskapsdelning för att skapa ett lärande på individuell nivå.

De sista två timmarna fördjupar vi oss i mångfaldssmart rekrytering utan diskriminering och arbetar med konkreta verktyg i övningar, samtal och reflektioner.

Var? Scandic, Dragonvägen 7

När? 29 november
Kl 08.15-10.15: Föreläsning och workshop eller kl 08.15-12.15: Föreläsning, workshop, övningar och samtal

Efteråt serveras gemensam lunch för den som vill (119 kronor).

 Anmälan via detta formulär

Dagens värd är samarbetskommunerna inom Kalmarsundsregionen:
Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, och Torsås.

Välkomna!

Fakta om Rekryteringsnätverket KalmarSund

Rekryteringsnätverk Kalmarsund har fokus på kompetensförsörjningsfrågor på olika sätt. Det är vi i nätverket som tillsammans formar agendan utifrån våra behov och utmaningar. Chansen att lyckas är större om vi samverkar!

Så om du jobbar med personalfrågor, oavsett bransch eller storlek på organisation, så är du välkommen till detta nätverk. Vill du komma med och få inbjudningar skicka ett mail till naringsliv@nybro.se

Det konkreta samarbetet syftar till att;
• stärka regionens attraktivitet
• underlätta kompetensförsörjningen
• öka invånarantalet i Kalmarsundsregionen

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2019-10-17

Arbete & Näringsliv

  19-12-05 Mötesplats Pukeberg

Välkommen till Morgonmötet Morgonmötet är en öppen mötesplats för de som verkar i, eller är intresserad av näringslivet, Linnéuniversitetets och [...]

  Är du vår nya medarbetare?

Just nu söker vi många nya medarbetare i Nybro kommun! Känner du någon som bör ansöka till semestervikarierande omsorgsassistent i [...]

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]