Arbete och Näringsliv

I Nybro kommun finns både stora och små företag främst inom design-, trä- och pappersindustrin, flera av dem världsledande inom sina respektive branscher. Vi har också en stark och stor transport- och logistiksektor som är viktig för hela regionen. Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i. Kommunen ska var med och bidra till företagens tillväxt och utveckling, tillgång till kompetens och ett gott företagsklimat.

Aktuellt