Pensionärsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år.
Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Post- eller bankgiro ska anges.

  Ansökan föreningsbidrag – PDF (214 KB)

Du skickar ansökan till:
Nybro kommun
Omsorgsförvaltningen
Susanne Vergou
3820 80 Nybro

För pensionärer utgår bidraget med högst 40 % av godkända hyreskostnader, dock är bidraget maximerat till högst 50 kronor per medlem och år.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Pensionärsbidrag

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-16 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1823 - kategori: 186

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad [...]

  Lokal- och planhyresbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport- och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli - 31 december 2016 är 25 februari 2017. Sista ansökningsdag för perioden 1 januari [...]

  Pensionärsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]