Enkätundersökning riktad till föreningslivet

Under våren 2017 genomför Sport och fritid en enkätundersökning riktad till föreningslivet. Undersökningen pågår under vecka 12 – 14 och går ut till de föreningar som bokat tid i Sport och fritids anläggningar vid minst ett tillfälle under 2016.

Enkäten är en webbenkät som består av 14 frågor som besvaras anonymt.
Syftet med undersökningen är ta reda på hur föreningarna upplever Sport och fritids anläggningar, service, tillgänglighet m.m. Genom undersökningen kan föreningslivet vara med och påverka Sport och fritids utvecklingsarbete.

Till hösten kommer en liknande enkätundersökning genomföras riktad till simhallens besökare och under nästkommande år riktas enkätundersökningen till privatpersoner och företag som bokat tid i Sport och fritids anläggningar.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Sport och fritid.

Vi tackar på förhand alla föreningar som svarar på enkäten och på så sätt bidrar till utvecklingen av Sport och fritids arbete!

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Enkätundersökning riktad till föreningslivet

Datum för publicering | skapad: 2017-03-28
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 5066 - kategori: 180

Föreningsverksamhet

  Föreningsregister

I vårt föreningsregister kan du söka efter föreningar som finns i Nybro kommun. Här finns de föreningar i kommunen som [...]

  Lions stipendier

Ungdomsledarstipendium • Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna redan gjorda insatser inom någon art av ungdomsverksamhet, och/eller stimulera till fortsatt [...]

  Lotteritillstånd

Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun. Avgifter Bevis om tillstånd enligt § 15 och 16 [...]

  Sommarlovsaktiviteter!

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp [...]

  Starta en förening

Här hittar ni information som ni behöver veta när ni ska starta en förening. Ni hittar även information om vad [...]