Detta kan socialtjänsten hjälpa till med

Vi vill vara ett stöd och en hjälp i utsatta situationer för de som bor eller vistas i Nybro kommun. Assistans kan fås genom ansökan om ekonomiskt bistånd eller genom rådgivning.

Verksamheten styrs i första hand av socialtjänstlagen.

Vi har tre huvudsakliga målgrupper för verksamheten – personer med ekonomiska svårigheter, barn och ungdomar som far illa och behöver stöd samt personer med alkohol- och narkotika- eller andra drogproblem.

Vi är också ansvariga för tillämpningen av skyddslagstiftning för barn och ungdomar samt missbrukare. I första hand ska socialtjänsten försöka uppnå frivilliga överenskommelser om vård och stöd men i särskilt utsatta situationer kan länsrätten föreslås tvångsåtgärder.

Vi erbjuder budget- och skuldrådgiving, familjerådgivning, samarbetssamtal och utredning i familjerättsliga frågor som gäller barn/ungdomar.

Det förebyggande arbetet och synen på en sammanhållen vårdkedja för såväl barn, ungdomar och vuxna är en tydlig ledstjärna i förvaltningens verksamhet. Målsättningen är att så många insatser som möjligt ska ske på hemmaplan. Där den enskildes sociala nätverk, trygghet, säkerhet och föräldrastöd finns sker den bästa rehabiliteringsinsatsen.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Detta kan socialtjänsten hjälpa till med

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-21 | skapad: 2014-10-30
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 1064 - kategori: 89

Socialtjänsten

 Missbruk

Här hittar du all information om: Missbruk (kategori).

 Socialjour

Här hittar du all information om: Socialjour (kategori).