Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv.

 Nybro kommuns tillgänglighetsguide

Tillgänglighetsguiden togs fram första gången 1993-1994. Den senaste inventeringen genomfördes på initiativ från Nybro Funktionshinderråd våren och sommaren 2010 och bygger på Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer.

Inventeringen och sammanställningen av materialet har gjorts av Tekniska förvaltningen och kommunens webbutvecklare har ökat informationsvärdet genom en sökbar databas och webbplattform, där tillgänglighetsaspekten har prioriterats.

I framtiden kommer guiden uppdateras i takt med att förändringar och förbättringar görs.

Symboler/Riktlinjer

I redovisningen använder vi nio symboler, så kallade piktogram, som är hämtad ur Svensk standard SS 30600:2008 och är tänkt att öka rapportens tillgänglighet. Utförlig beskrivning av symbolförklaring.

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Tillgängligt för synskadade
 • Tillgängligt för hörselskadade
 • Handikappsparkering
 • Tillgänglig hiss
 • Tillgängligt för astmatiker och allergiker
 • Handikappanpassad toalett
 • Toalett
 • Tillgänglig dusch

Graden av tillgänglighet mäts i fyra kategorier:

 1. lokalen uppfyller Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 2. lokalen uppfyller till största del Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 3. lokalen uppfyller inte Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 4. funktionshinderanpassning finns inte eller är inte aktuell i lokalen

Datum för publicering | ändrad: 2017-01-09 | skapad: 2015-10-26
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3606 - kategori: 86

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Case Management

En Case Manager (CM) är en person från kommun eller landsting som är utbildad för att hjälpa dig med allvarlig [...]

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Hantverkaregatan 15 E. I verksamheten arbetar 5 stycken [...]

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över ditt liv. [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]