Case Management

En Case Manager (CM) är en person från kommun eller landsting som är utbildad för att hjälpa dig med allvarlig psykisk ohälsa. Du kanske har ett stort behov av samordning, hjälp och stöd. Då kan CM-personen tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra.

Undersökningar i Kalmar län har visat att det kan vara krångligt att samordna insatser och stöd från kommun och landsting för många personer med omfattande psykisk ohälsa och med problem att klara vardagen. Därför har det beslutats att de personerna ska kunna få hjälp av en samordnare – en Case Manager, även kallad CM. Från och med 121101 kan du som upplever detta behov ansöka om en CM.

Om du klickar på länken här så kommer du till landstingets hemsida där du kan läsa mer om detta och hur du ansöker.

 Landstinget i Kalmar – psykiatri

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-22 | skapad: 2014-11-01
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 1118 - kategori: 86

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Case Management

En Case Manager (CM) är en person från kommun eller landsting som är utbildad för att hjälpa dig med allvarlig [...]

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Hantverkaregatan 15 E. I verksamheten arbetar 5 stycken [...]

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över ditt liv. [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]