Demensteamet – en resurs i demensfrågor

I Nybro kommun finns ett demensteam som fungerar som en resurs för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Demensteamets uppdrag är att ge råd och stöd till den enskilde och anhöriga/närstående samt att handleda och utbilda personal.
Teamet jobbar i samarbete med primärvård och  sjukhus.

I teamet ingår omsorgsassistenter, biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschefer och anhörigsamordnare.
I varje geografiskt område finns specialutbildade BPSD-administratörer. (BPSD=beteendemässiga och psykiska symptom vid demens)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Demensteamet – en resurs i demensfrågor

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-29
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 3187 - kategori: 46

Äldreomsorg

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]