Äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för de lokala värdighetsgarantierna i Nybro kommun. De lokala värdighetsgarantierna syftar till att säkerställa ett värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen.

Värdigt liv

Varje människa har en grundläggande värdighet och ett unikt värde. Begreppet värdigt liv kan innebära integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Välbefinnande

Välbefinnande har med den enskildes upplevelse och livskänsla att göra. Omsorgsförvaltningens ambition är att ge förutsättningar för att kunna uppleva välbefinnande. Välbefinnande delas i två områden; känsla av trygghet och upplevelse av meningsfullhet.

  • du får vara den du är,
  • du får en tillvaro som betyder något för dig,
  • du får ett gott bemötande och vi tar oss tid att lyssna på dig

  Värdegrund och värdighetsgarantier – PDF-fil (494 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-06 | skapad: 2014-10-30
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 1060 - kategori: 46

Äldreomsorg

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]