Aktuellt

 • Du som är ny i Sverige

  På Integrationsenheten arbetar socialsekreterare samt en integrationsassistent dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

 • Familjerådgivning

  Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

 • Demensteamet - en resurs i demensfrågor

  Demensteamet är en resurs för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

 • Söka arbete inom funktionshinderomsorgen

  För dig som är intresserad av att jobba som timvikarie.

 • Söka arbete inom äldreomsorgen

  Om du är intresserad av att jobba som timvikarie inom hemtjänsten eller särskilt boende kan du anmäla ditt intresse nedan. [...]

 • Anhörigstöd inom äldreomsorgen

  Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

 • Särskilt förordnade vårdnadshavare

  Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]