Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Åt vilket håll ska Nybro kommun gå? Vad är unikt för platsen vi bor och verkar på? Vad drömmer vi om?

Just nu ser Nybro kommun över sin vision – något som ska prägla kommunens arbete i många år framöver.

Under våren har vi genom enkäter och möten fått in många synpunkter och tankar kring Nybro kommun och vår framtid. Vi vill verkligen tacka för det engagemang vi mött! Vi är också mycket tacksamma över att viljan att påverka och säga sin synpunkt finns i alla åldrar och i hela kommunen!

Nu pågår arbetet med att sammanställa allt det material vi fått in. Detta använder vi sedan för att formulera ett förslag till vision för vår kommuns framtid. Den 8 maj kommer en parlamentarisk beredning, där alla partier som representeras i Kommunfullmäktige ingår, tillsammans med kommunalråd och oppositionsråd sitta ner och bearbeta materialet och föreslå en visionstext.

I slutet av maj kommer förslaget sedan gå ut på remiss, I september och oktober är tanken att ärendet kommer upp för beslut i först Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige.

Den här sidan kommer uppdateras efterhand. Tack så länge!

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-02 | skapad: 2017-02-24
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 4965 - kategori: 10

Start

  Eldsjälspriset för kultur 2017

Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut Eldsjälspris för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet. Snart är [...]

  En miljon till levande vatten

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

  Landsbygdsutvecklingspriset 2017

Varje år delar Nybro kommun ut ett landsbygdsutvecklingspris med syfte att uppmärksamma förtjänstfullt arbete för utvecklingen av landsbygden i vår [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Sommarpraktik 2017

Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på [...]

  Ungdomspriset 2017

Nybro kommun har tidigare delat ut ett ungdomspris för att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar som utövar ett tydligt och [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).