Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

När utses en särskilt förordnad vårdnadshavare?
När ensamkommande barn och ungdomar fått permanent uppehållstillstånd behöver de ha en tillfällig vårdnadshavare, en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare.

Det är socialnämndens ansvar att utreda och finna den mest lämpliga personen för uppdraget och sedan görs en ansökan till tingsrätten

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?
Som särskilt förordnad vårdnadshavare går du in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Barnet eller ungdomen bor i familjehem eller i ett boende för ensamkommande barn.
Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du bland annat:

• Ansvara för barnets ekonomi, till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort.
• Hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga.
• Hjälpa till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid i Sverige.
• Hjälpa barnet i kontakter med till exempel skola, sjukvård och socialtjänst.
• Samarbeta med boendet där barnet bor och se till att barnet får bästa mjöliga tillsyn, omsorg och trygghet.
• Arbeta för ett nära samarbete mellan alla personer runt barnet som t.ex. lärare, socialsekreterare och boendepersonal.

Du har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt eller att stå för den dagliga vårdnaden och boendet. Detta är något som kommunen organiserar och ger barnet.

Vad krävs av en särskilt förordnad vårdnadshavare?
Som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver du:
• Ha goda kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.
• Ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar då du ska hjälpa och vägleda barnet i dess utveckling.
• Vara ansvarsfull, ha livserfarenhet och du bör känna att du får en bra kontakt då du kommer i kontakt med barn och unga.
• Ha förståelse för din och andra aktörers olika roller och kunna ha goda relationer till olika myndigheter.
• Ensamkommande flyktingbarn behöver ofta stöd i många vardagliga frågor. Du ska vara en stabil och trygg vuxen som kan hantera stressade situationer.

Utredning
Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare får genomgå en mindre utredning. Vi tar också in referenser från personer som känner dig och hämtar registerutdrag från försäkringskassan, socialtjänst, polis- och kronofogdemyndigheten. Det är tingsrätten som beslutar vem som ska bli barnets vårdnadshavare.

När upphör uppdraget?
Behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt eller om barnets föräldrar anländer till Sverige och beslut tas om att förordnandet ska upphöra. Som särskild förordnad vårdnadshavare har du alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från ditt uppdrag.

Ersättning
Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn får man arvode.

Tystnadsplikt
En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte någon tystnadsplikt, men bör hantera känslig information angående barnet med försiktighet.

Kontakt
Om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Therese Bern, tel 0481-451 53, e-post: therese.bern@nybro.se
Jeanette Olsson, tel 0481-453 88, e-post: jeanette.olsson@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-10 | skapad: 2016-12-07
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 4751 - kategori: 14

Nyheter

  Sportlovet 2017

2017-02-06 - Vecka 8 är det sportlov för våra barn och ungdomar i Nybro. En välförtjänt lovvecka som vi hoppas kommer bjuda [...]

  Ungdomspriset 2017

2017-02-03 - Nybro kommun har tidigare delat ut ett ungdomspris för att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar som utövar ett tydligt och [...]

  Eldsjälspriset för kultur 2017

2017-02-03 - Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut Eldsjälspris för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet. Snart är [...]

  Parkeringsnorm på remiss

2017-01-26 - Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad är på remiss till och med den 24 februari 2017. [...]

  Mycket att lära i våra parker

2017-01-25 - För första gången finns det nu informationsskyltar på plats i tre av våra älskade parker och vid den uppskattade maden [...]

  Snöröjning

2017-01-09 - När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Byggnadspriset

2017-01-03 - Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Regler gällande fyrverkerier

2016-12-29 - Cirka 300 personer i Sverige skadas varje år av fyrverkerier. Om du följer de här tipsen så minskar riskerna att du blir en av dem. Tänk också på att visa hänsyn. En del personer och djur mår dåligt av fyrverkerier.

  Visionsarbetet är påbörjat

2016-12-22 - I julveckan startade Nybro kommun sitt arbete med att se över sin vision. Drygt 80 personer, både förtroendevalda politiker och [...]

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

2016-12-07 - Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

  Nybro.se -bäst i landet på personsök

2016-11-29 - ”Information till alla” -kommunen visar åter igen mycket goda resultat. Denna gång handlar det om tillgång till lättillgänglig information på webben.

  Brand på Åkrahällskolan

2016-11-28 - Natten till lördagen inträffade en brand på Åkrahällskolan. Larmet inkom till räddningstjänsten vid klockan 1.13. Räddningstjänsten var snabbt på plats [...]

  Svartbäcksmåla får egen hemsida

2016-11-25 - Svartbäcksmåla har länge varit en välbesökt plats där särskilt skidåkning, orientering och vandring i naturen varit viktiga aktiviteter. För 10 [...]

  Affärsrådgivning för företag

2017-02-02 - I samarbete mellan de regionala företagsfrämjarna NyföretagarCentrum Kalmarsund, Connect Region Sydost och Kalmarsund Promotion erbjuder vi: Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv [...]

  Uppgradering av telefoni

2017-01-25 - Vi byter telefonilösning! Den 26 januari genomförde vi en omläggning/uppgradering av vår telefoni. Då det är en stor teknisk omläggning [...]