Likabehandlingspriset 2017 (tidigare jämställdhetspriset)

Likabehandlingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i Nybro kommun.

Jämställdhet betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.
Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktions-nedsättning.
Arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter.

Det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i är positivt på många sätt. Det gör arbetsgivaren mer attraktiv för dem som söker jobb. Kommunen blir mer attraktiv för sina medborgare vid ett aktivt arbete kring jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Urval

Priset kan tilldelas kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun. Även kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen kan nomineras till priset.

Beslut om pristagare

Utlysning av pris sker genom annons i dagspressen samt på kommunens hemsida och intranät. Nominering av kandidater görs till Personalavdelningen. Förslag till nominering med motivering lämnas till Nybro kommun senast 31 mars varje år. Man kan nominera andra eller söka själv. För att nomineringen ska vara giltig ska den vara skriftlig antingen via ordinarie post eller epost. Namn och kontaktuppgifter på den nominerade ska klart framgå och den ska vara försedd med en tydlig motivering till nomineringen. Det ska också framgå vem eller vilka som står bakom nomineringen.
Efter nomineringstidens utgång fattar kommunstyrelsens arbetsutskott skyndsamt beslut om pristagare, motivering och prissumma.

Kostnader för annonsering och prissumma tas av kommunstyrelseförvaltningen.

Särskilt meriterande värden

De kriterier som skall beaktas och exempel på insatser som kan premieras med likabehandlingspris är följande:

  • Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.
  • Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.
  • Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.
  • Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.
  • Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.
  • Aktivt verkat för ökad mångfald.

Utdelning av pris

Priset delas ut årligen vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Inställd utdelning

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att Likabehandlingspriset inte delas ut om det inte finns någon berättigad priskandidat.

Återkommande nomineringar

Det är möjligt att nomineras flera gånger men inte för tidigare prisbelönad förtjänstfull insats.

Överklagan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut kan inte överklagas.

Välkommen med din nominering till:
Patrik Åberg
 patrik.aberg@nybro.se
Senast 2017-03-31

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Likabehandlingspriset 2017 (tidigare jämställdhetspriset)

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-24 | skapad: 2017-02-15
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 4950 - kategori: 14

Nyheter

  Sportlovet 2017

2017-02-06 - Vecka 8 är det sportlov för våra barn och ungdomar i Nybro. En välförtjänt lovvecka som vi hoppas kommer bjuda [...]

  Ungdomspriset 2017

2017-02-03 - Nybro kommun har tidigare delat ut ett ungdomspris för att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar som utövar ett tydligt och [...]

  Eldsjälspriset för kultur 2017

2017-02-03 - Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut Eldsjälspris för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet. Snart är [...]

  Parkeringsnorm på remiss

2017-01-26 - Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad är på remiss till och med den 24 februari 2017. [...]

  Mycket att lära i våra parker

2017-01-25 - För första gången finns det nu informationsskyltar på plats i tre av våra älskade parker och vid den uppskattade maden [...]

  Snöröjning

2017-01-09 - När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Byggnadspriset

2017-01-03 - Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Regler gällande fyrverkerier

2016-12-29 - Cirka 300 personer i Sverige skadas varje år av fyrverkerier. Om du följer de här tipsen så minskar riskerna att du blir en av dem. Tänk också på att visa hänsyn. En del personer och djur mår dåligt av fyrverkerier.

  Visionsarbetet är påbörjat

2016-12-22 - I julveckan startade Nybro kommun sitt arbete med att se över sin vision. Drygt 80 personer, både förtroendevalda politiker och [...]

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

2016-12-07 - Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

  Nybro.se -bäst i landet på personsök

2016-11-29 - ”Information till alla” -kommunen visar åter igen mycket goda resultat. Denna gång handlar det om tillgång till lättillgänglig information på webben.

  Brand på Åkrahällskolan

2016-11-28 - Natten till lördagen inträffade en brand på Åkrahällskolan. Larmet inkom till räddningstjänsten vid klockan 1.13. Räddningstjänsten var snabbt på plats [...]

  Svartbäcksmåla får egen hemsida

2016-11-25 - Svartbäcksmåla har länge varit en välbesökt plats där särskilt skidåkning, orientering och vandring i naturen varit viktiga aktiviteter. För 10 [...]

  Affärsrådgivning för företag

2017-02-02 - I samarbete mellan de regionala företagsfrämjarna NyföretagarCentrum Kalmarsund, Connect Region Sydost och Kalmarsund Promotion erbjuder vi: Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv [...]

  Uppgradering av telefoni

2017-01-25 - Vi byter telefonilösning! Den 26 januari genomförde vi en omläggning/uppgradering av vår telefoni. Då det är en stor teknisk omläggning [...]