Likabehandlingspriset 2017 (tidigare jämställdhetspriset)

Likabehandlingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i Nybro kommun.

Jämställdhet betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.
Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktions-nedsättning.
Arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter.

Det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i är positivt på många sätt. Det gör arbetsgivaren mer attraktiv för dem som söker jobb. Kommunen blir mer attraktiv för sina medborgare vid ett aktivt arbete kring jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Urval

Priset kan tilldelas kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun. Även kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen kan nomineras till priset.

Beslut om pristagare

Utlysning av pris sker genom annons i dagspressen samt på kommunens hemsida och intranät. Nominering av kandidater görs till Personalavdelningen. Förslag till nominering med motivering lämnas till Nybro kommun senast 31 mars varje år. Man kan nominera andra eller söka själv. För att nomineringen ska vara giltig ska den vara skriftlig antingen via ordinarie post eller epost. Namn och kontaktuppgifter på den nominerade ska klart framgå och den ska vara försedd med en tydlig motivering till nomineringen. Det ska också framgå vem eller vilka som står bakom nomineringen.
Efter nomineringstidens utgång fattar kommunstyrelsens arbetsutskott skyndsamt beslut om pristagare, motivering och prissumma.

Kostnader för annonsering och prissumma tas av kommunstyrelseförvaltningen.

Särskilt meriterande värden

De kriterier som skall beaktas och exempel på insatser som kan premieras med likabehandlingspris är följande:

  • Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.
  • Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.
  • Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.
  • Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.
  • Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.
  • Aktivt verkat för ökad mångfald.

Utdelning av pris

Priset delas ut årligen vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Inställd utdelning

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att Likabehandlingspriset inte delas ut om det inte finns någon berättigad priskandidat.

Återkommande nomineringar

Det är möjligt att nomineras flera gånger men inte för tidigare prisbelönad förtjänstfull insats.

Överklagan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut kan inte överklagas.

Välkommen med din nominering till:
Patrik Åberg
 patrik.aberg@nybro.se
Senast 2017-03-31

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Likabehandlingspriset 2017 (tidigare jämställdhetspriset)

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-24 | skapad: 2017-02-15
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 4950 - kategori: 10

Start

  Eldsjälspriset för kultur 2017

Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut Eldsjälspris för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet. Snart är [...]

  En miljon till levande vatten

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

  Landsbygdsutvecklingspriset 2017

Varje år delar Nybro kommun ut ett landsbygdsutvecklingspris med syfte att uppmärksamma förtjänstfullt arbete för utvecklingen av landsbygden i vår [...]

  Ny sida för lediga tomter

Från och med idag visar vi all vår mark vi har till försäljning på ett nytt sätt. Villatomter, mark för [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Sommarpraktik 2017

Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på [...]

  Ungdomspriset 2017

Nybro kommun har tidigare delat ut ett ungdomspris för att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar som utövar ett tydligt och [...]

  Vägarbete 7 juni-16 juli

Grönvägen, mellan Bangatan och Stora Nygatan kommer att stängas av för trafik mellan 7 juni- 16 juli 2017. Anledningen är [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).