Enkätundersökning riktad till föreningslivet

Under våren 2017 genomför Sport och fritid en enkätundersökning riktad till föreningslivet. Undersökningen pågår under vecka 12 – 14 och går ut till de föreningar som bokat tid i Sport och fritids anläggningar vid minst ett tillfälle under 2016.

Enkäten är en webbenkät som består av 14 frågor som besvaras anonymt.
Syftet med undersökningen är ta reda på hur föreningarna upplever Sport och fritids anläggningar, service, tillgänglighet m.m. Genom undersökningen kan föreningslivet vara med och påverka Sport och fritids utvecklingsarbete.

Till hösten kommer en liknande enkätundersökning genomföras riktad till simhallens besökare och under nästkommande år riktas enkätundersökningen till privatpersoner och företag som bokat tid i Sport och fritids anläggningar.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Sport och fritid.

Vi tackar på förhand alla föreningar som svarar på enkäten och på så sätt bidrar till utvecklingen av Sport och fritids arbete!

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Enkätundersökning riktad till föreningslivet

Datum för publicering | skapad: 2017-03-28
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 5066 - kategori: 10

Start

  Eldsjälspriset för kultur 2017

Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut Eldsjälspris för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet. Snart är [...]

  En miljon till levande vatten

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

  Landsbygdsutvecklingspriset 2017

Varje år delar Nybro kommun ut ett landsbygdsutvecklingspris med syfte att uppmärksamma förtjänstfullt arbete för utvecklingen av landsbygden i vår [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Sommarpraktik 2017

Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på [...]

  Ungdomspriset 2017

Nybro kommun har tidigare delat ut ett ungdomspris för att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar som utövar ett tydligt och [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).