Aktuellt

 • Sommarpraktik 2017

  Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på [...]

 • Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

  Just nu ser Nybro kommun över sin vision – något som ska prägla kommunens arbete i många år framöver. Svara på enkäten!

 • Nybro.se -bäst i landet på personsök

  ”Information till alla” -kommunen visar åter igen mycket goda resultat. Denna gång handlar det om tillgång till lättillgänglig information på webben.

 • En miljon till levande vatten

  Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

 • I Nybro är vi bra på återvinning!

  Invånare i Nybro kommun kan klappa sig på axeln och känna sig stolta över att vi 2016 låg över rikssnittet [...]

 • Eldsjälspris för idrott och övriga föreningar 2017

  Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut Eldsjälspris för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom idrottsområdet. Snart är [...]

 • Beslut om förbud mot eldning utomhus

  Nybro kommun inför eldningsförbud från och med den 23 maj 2017 klockan 16:00 och tillsvidare. Förbudet tas med stöd av [...]

 • Eldsjälspriset för kultur 2017

  Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut Eldsjälspris för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet. Snart är [...]

 • Enkätundersökning riktad till föreningslivet

  Under våren 2017 genomför Sport och fritid en enkätundersökning riktad till föreningslivet. Undersökningen pågår under vecka 12 - 14 och [...]

 • Likabehandlingspriset 2017 (tidigare jämställdhetspriset)

  Jämställdhet betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

 • Ungdomspriset 2017

  Nybro kommun har tidigare delat ut ett ungdomspris för att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar som utövar ett tydligt och [...]

 • Landsbygdsutvecklingspriset 2017

  Varje år delar Nybro kommun ut ett landsbygdsutvecklingspris med syfte att uppmärksamma förtjänstfullt arbete för utvecklingen av landsbygden i vår [...]

 • Snöröjning

  När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

 • Byggstart för Guldgruvans förskola i Kungshall

  Efter lång upphandlingsprocess har Nybro kommun idag tecknat avtal med Hansa Bygg i Kalmar om renovering och tillbyggnad av Guldgruvans [...]