Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Åt vilket håll ska Nybro kommun gå? Vad är unikt för platsen vi bor och verkar på? Vad drömmer vi om?

Just nu ser Nybro kommun över sin vision – något som ska prägla kommunens arbete i många år framöver.

Under våren har vi genom enkäter och möten fått in många synpunkter och tankar kring Nybro kommun och vår framtid. Vi vill verkligen tacka för det engagemang vi mött! Vi är också mycket tacksamma över att viljan att påverka och säga sin synpunkt finns i alla åldrar och i hela kommunen!

Nu pågår arbetet med att sammanställa allt det material vi fått in. Detta använder vi sedan för att formulera ett förslag till vision för vår kommuns framtid. Den 8 maj kommer en parlamentarisk beredning, där alla partier som representeras i Kommunfullmäktige ingår, tillsammans med kommunalråd och oppositionsråd sitta ner och bearbeta materialet och föreslå en visionstext.

I slutet av maj kommer förslaget sedan gå ut på remiss, I september och oktober är tanken att ärendet kommer upp för beslut i först Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige.

Den här sidan kommer uppdateras efterhand. Tack så länge!

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-02 | skapad: 2017-02-24
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 4965 - kategori: 7

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).