Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden.

 Här hittar du datum, tid och plats för alla sammanträdesdagar

Protokoll, föredragningslista, ärendelista

Energibolagen (7)

Energibolagen (2017-06-08)

Datum: 2017-06-08 | Tid: 08:00 | Plats: Verktygsgatan 12

Energibolagen (2017-04-04)

Datum: 2017-04-04 | Tid: 11:00 | Plats: Verktygsgatan 12 - Mejseln

Energibolagen (2017-04-04)

Datum: 2017-04-04 | Tid: 09:00 | Plats: Verktygsgatan 12

Energibolagen (2017-03-15)

Datum: 2017-03-15 | Tid: 08:00 | Plats: Verktygsgatan 12

Energibolagen (2017-01-17)

Datum: 2017-01-17 | Tid: 08:00 | Plats: Verktygsgatan 12

Energibolagen (2016-12-06)

Datum: 2016-12-06 | Tid: 08:00 | Plats: Sammanträdesrummet Mejseln

Energibolagen (2016-10-04)

Datum: 2016-10-04 | Tid: 08:00 | Plats: Sammanträdesrummet på nya Kraftvärmeverket


Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 354 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030. Vision 2030 - med [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2017. Om du [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Klicka på bilden för [...]

  Så styrs kommunen 2015-2018

Flest röster i valet 2014 fick Centerpartiet och Christina Davidson blev vald till kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna, [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]