2015-10-21 Kulturminnesvård

Undertecknad har sedan 1990-talet engagerat mig djupt för Karpatorpet i Svartbäcksmåla som är angripet av hussvamp och mögel pga kommunens obefintliga underhåll. Båtsmanstorpet är ombyggt några gånger och kan pga detta inte k-märkas. Men både Nybro och Madesjö hembygdsförening, länsstyrelsen, länsmuseet, kultursekreterare Barbro Hedenmalm liksom undertecknad vill att torpet bevaras. Tekniska nämnden säger dock nej trots att undertecknad och Barbro Hedenmalm har föreslagit att kommunen kan ansöka om bidrag från länsstyrelsen för kulturminnesvård. Då blir kostnaden för kommunen 10%. Men kommunen tycker ändå att det blir för dyrt. Undertecknad har gång på gång föreslagit att om kommunen delar kostnaden med länsstyrelsen, länsmuseet, de båda hembygdsföreningarna tillsammans med mig och andra intresserade, t ex näringslivet så skulle inte kostnaden bli så stor för kommunen! Tre företag har sa! gt att detta går att åtgärda, bl a Conservator, Ocab och FuktLeo. Ingenting är omöjligt för smålänningar så undertecknad yrkar åter igen på att kommunen bör söka kulturminnesbidrag omgående! Ansökningstiden går ut 2015-10-31! Det finns inte många sådana torp kvar numera. Skall det aldrig bli ”ordning på torpet”?

Steve Lindahl, Driftchef har svarat

Jag har tagit del av dina synpunkter gällande Karpatorpet.

Jag måste även denna gång svara dig som jag gjort tidigare, att de direktiv jag har är att vi för tillfället inte gör några åtgärder på omnämnda fastighet.

Det enda jag kan göra är att lämna detta ärende vidare till  Teknik och Samhällsbyggnadsnämndens presidie för eventuell behandling.

Med vänliga hälsningar
Steve Lindahl

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-01-23 | skapad: 2015-11-03
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3641 - kategori: 25

Inkomna synpunkter