Hög hastighet på Hantverkaregatan

På hantverkaregatan är det mycket trafik för genomfartstrafik och delvis Väldigt hög hastighet. I särskilda fall förekommer farter med bilar uppemot säkert 80KM i timmen. Jag önskar att man sätter upp hastighetsdämpande åtgärder mot detta då det bor barn på gatan och mina egna dessutom som ibland villar sig ut på gatan med sina cyklar och andra leksaker. Tyvärr är det även så att de bilar som jobbar på kommunens boende här på gatan och som dessutom är ”målade” med Nybro kommuns logga håller alldeles för hög hastighet många gånger och dessutom sitter och tittar i sina telefoner när de passerar utanför garageinfarten här.

 

Besvarat av Samhällsbyggnad

Hej

Jag har tittat på en mätning som gjorts tidigare på Hantverkaregatan resultaten av den mätningen visar på förhållandevis låga hastigheter och ett lågt antal fordon/dygn jämfört med genomsnittet. Mätningen gjordes dock under vintertid vilket kan vara en anledning till att hastigheterna var låga. Jag lägger in Hantverkaregatan i listan på kommande mätningar så att vi får ett resultat under sommartid (med bra vägförhållanden).

Att det ibland kommer bilister som håller en väldigt hög hastighet betvivlar jag inte, detta ser vi i så gott som alla mätningar vi gör. Lyckligtvis brukar dessa ”extremförare” ej vara många till antalet, ofta rör det sig om en handfull under en mätperiod (en vecka). Om du ser någon som utmärker sig extra, det kan ju till exempel vara någon boende i området som alltid kör alldeles för fort så är mitt råd till dig att ringa till polisen och informera dem.

Givetvis är man som förälder orolig för att det skall hända barnen någonting, de är ju snabbare än vad man tror och kan ju snabbt ta sig ut på vägen. Här måste man som förälder hålla extra uppsyn och man kanske måste vidta åtgärder som att sätta upp grindar i infarter och porthål för att förhindra att små barn springer ut i gatan. Gatan är ju en farlig plats och man bör aldrig låta ett litet barn leka eller uppehålla sig på gatan utan en vuxens sällskap.

Vad gäller kommunens bilar så är det givetvis helt galet att dessa kör för fort, anteckna gärna registreringsnummer och tidpunkt. Ring sedan till kommunen och be att få prata med ansvarig enhetschef, skulle du inte veta vilken enhet fordonet tillhör så hör av dig till mig med uppgifterna så skall jag se till att ta reda på och kontakta ansvarig chef så att de kan ta upp frågan med den person som framfört bilen.

Några hastighetsdämpande åtgärder kommer ej omgående att installeras, vi kommer invänta resultatet från den kommande mätningen först. När mätningen är genomförd kommer resultatet analyseras därefter görs en bedömning om hastighetsdämpande åtgärder är nödvändiga.

Mvh

/Morgan Olsson, trafikingenjör.

Datum för publicering | skapad: 2017-07-25
Webbredaktör: Morgan Olsson | morgan.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 5345 - kategori: 25

Inkomna synpunkter