Biltrafik Storgatan

Efterlevnaden av de regler som gäller för biltrafik på Storgatan och intilliggande gator är minst sagt minimal.Söndagar och kvällar efter kl 18 är det full biltrafik. Har kommunen någon kommunikation med polisväsendet i denna fråga ?

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Hej

Den senaste informationen vi har från polisen är att de ibland genomför kontroller inom gångfartsområdet på kvällar, hur ofta detta sker vet jag dock ej.

Vi är medvetna om att en del bilister kör in på området på tider då detta ej är tillåtet. Politikerna har på grund av detta fattat beslut om att två vägbommar skall installeras, en vid Storgatan/Västra Magasinsgatan och en vid Gamla Stationsgatan/Stora Nygatan. Förhoppningsvis kommer bommarna hinna installeras någon gång under hösten.

Datum för publicering | skapad: 2017-07-24
Webbredaktör: Morgan Olsson | morgan.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 5343 - kategori: 25

Inkomna synpunkter