2017-03-21 Arbetssätt och arbetskläder inom äldreomsorgen

Jag har arbetat som vikarie i både hemtjänst och boende sedan 2016. Det är en stor skillnad till det sämre tyvärr om jag ska jämföra med den kommunen jag kommer ifrån. Inga arbetskläder för vikarier!? Hur kommer det sig? I min gamla hemkommun så fick vi lära oss om hur otroligt viktigt det var med arbetskläder och självklart för alla, både vikarier och elever hade det. Så en annan sak som inte kan vara riktigt det är hur ni dokumenterar. Jag har hittat dokumentation sen flera år tillbaka i pärmar. Ni använder inte sökord, det stryks över det som skrivs och till och med används tippex. Jag klandrar absolut inte personalen för dom har ju inte fått någon utbildning i dokumentation. Dokumentationen ska föras in på datorn sedan vi har dokumenterat och det ska sparas. Ni verkar ha era egna regler (eller inga regler alls) i Nybro kommun. Vi fick gå flera utbildningar i dokumentation och vi hade ombud i arbetsgruppen. Vi fick också höra att så skulle det vara över hela landet.

Carina Leijon, omsorgschef har svarat

Tack för din synpunkt!
Från och med 2015 har ordinarie anställd personal möjlighet att beställa arbetskläder. Vi har ännu inte fattat beslut om att det även ska gälla vikarier. Detta beroende på flera faktorer som ekonomi, hur det ska fungera och om det sätt vi nu gör även ska gälla fortsättningsvis.
Det är angeläget att följa de basala hygienrutinerna oavsett om arbetsgivaren håller med arbetskläder eller inte. Det är inget lagkrav, dock ska vi hålla med skyddskläder när det krävs.
Det är riktigt, som du påtalar, att Nybro kommun ligger efter med dokumentation för omsorgsassistenter. I takt med att vi inför IntraPhone så kommer det att förbättras genom intalade meddelanden som tecknas ner av en ”spökskrivare”. Vi ser det som effektivare än att själv skriva.
Vi uppskattar att du noterar och framför förbättringsområden.

Carina Leijon
Omsorgschef

Datum för publicering | ändrad: 2017-03-29 | skapad: 2017-03-21
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 5046 - kategori: 25

Inkomna synpunkter