2017-06-15 Biltrafiken på Storgatan

Hej, Läser i Barometern och en artikel om Storgatan och biltrafiken samt ev. bommar där. Helt klart har L-G Hellström en poäng i att Nybroborna inte kan läsa. Kan det då bero på att 80% av de som trotsar biltrafiksförbudet är nyanlända som skall till jourbutikerna? För övrigt är skyltningen den mest obegripliga och otydliga även för en som mej – infödd. Det MÅSTE givetvis vara en Förbudsskylt med undantag för Vard 10-18 och Lörd 10-16, inget annat. Då kanske man reagerar rätt! Ev gårdsgateskylt kan stå bakom dessa.

Tjänstemän från samhällsbyggnad har svarat

Hej

Hur många procent av trafiken på de tider då motorfordonstrafik är förbjuden som ”nyanlända” står för har jag inga uppgifter om. Vilken hudfärg, etnicitet eller nationalitet trafikanterna har är ej heller relevant för frågan.

Skyltningen är ej heller så svår att förstå som du verkar tycka, jag ska försöka förklara:

 

 

 

 

E9. Gångfartsområde

  • På ett gångfartsområde får du endast köra i gångfart, och du har väjningsplikt mot gående.
    Parkering får ej ske på andra platser än markerade P-platser.
  • Vid körning på gågata gäller gångfart.
  • Gående ska ges företräde.

Eftersom vi har ett gångfartsområde måste vi använda skylten för gångfartsområde.

Skylten för gångfartsområde medför att du får köra där dygnet runt med bil så länge du uppfyller villkoren avseende hastighet och företräde för de gående.

Vill vi frångå tiderna då det är tillåtet måste vi, eftersom skylten ger tillåtelse till trafik tala om när och vilken trafik som är förbjuden med en tilläggstavla.

Här i Nybro anger tilläggstavlan att det är:

Motorfordonstrafik förbjuden:

18-09   (alltså motorfordonstrafik förbuden under angiven tid, måndag-fredag (vardag utom dag före sön- och helgdag))

(00-09) (16-24) (samma princip här men avseende vardag före sön- och helgdag)

00-24  (samma princip, avseende sön- och helgdagar)

Kort sagt så har vi:

  1. Skylt som talar om att fordonstrafik är tillåten på vissa villkor dygnet runt.
  2. Därefter en tilläggstavla som talar om vilka tider och vilka dagar motorfordonstrafik är förbjuden.

Inte särskilt krångligt egentligen.

Med vänliga hälsningar
Samhällsbyggnad

Datum för publicering | skapad: 2017-06-20
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5287 - kategori: 25

Inkomna synpunkter