2017-06-08 Stadshusplan

Hej,  Varför fixar ni inte till Stadshusplan? Det ser bedrövligt ut där. Tycker också ni skall påtala för Faroy Ab att snygga till utanför Hotellet, väldigt skräpigt där.

Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för din synpunkt. En del förundersökningar och utföranden på platsen har gjort under våren. Efter sommaren planeras markarbeten att fortlöpa och helt klart räknas det att bli till nästa vår.

Med vänliga hälsningar

Thomas Bergström

Datum för publicering | skapad: 2017-06-12
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5250 - kategori: 25

Inkomna synpunkter