2017-05-31 SFI-lärare

Nybro 2017-05-31 För en tid sedan skrev jag en synpunkt angående bristen på SFI-lärare. Vivi Andersén på Ljunghaga svarade mig att det f n är brist på SFI-lärare och säger att Nybro kommun har gjort allt för att lösa detta problem. Trots detta undrar jag nu ; Vad har kommunen hittills gjort för att rekrytera fler SFI-lärare och att försöka påverka gymnasieelever att utbilda sig till SFI-lärare genom att söka in på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Växjö? Det har ju som bekant kommit hit många asylsökande på kort tid och många av dem kanske väljer att stanna kvar här och det är viktigt för dem att kunna språket för att kunna arbeta och integreras in i det svenska samhället. Jag bor t ex granne med en polsk familj där enbart sonen har möjlighet att lära sig svenska. Den övriga familjen får vänta. Det är alltför många som befinner sig i samma situation och behöver snabb hjälp.

Rektor Birgitta Carlsson har svarat

SFI-undervisningen i Nybro kommun expanderar kontinuerligt. Under det senaste året har ett tiotal nya lärare anställts och vi har därmed kunnat ta emot alltfler elever. Rekryteringen av lärare sker kontinuerligt för att kunna utöka verksamheten.

Vi befinner oss nu i ett skede då de nuvarande lokalerna börjar begränsa ytterligare expansion och vi letar därför efter större lokaler, som är lämpliga för verksamheten.

Förutom att öka antalet lärare arbetar vi kontinuerligt med att öka antalet tillgängliga elevplatser.

Vi ger förutom traditionell SFI-undervisning, även yrkesutbildningar i kombination med SFI. Sedan oktober 2016 ger vi en förberedande vård- och omsorgsutbildning i kombination med SFI som en sammanhållen utbildning. Det har varit en mycket lyckad satsning och i augusti tar vi in en ny grupp till denna utbildning. Samma månad startar vi även ytterligare två sammanhållna yrkesutbildningar där vi kombinerar svenska som andraspråk med yrkesförarutbildning respektive vård-  och omsorgsutbildning.

För att kunna ta emot fler elever och för att tillgodose att även förvärvsarbetande m fl. ska kunna bedriva SFI-studier, startade vi i maj  kvällsundervisning tre kvällar i veckan. Detta är något vi kommer att fortsätta med samt utöka i takt med efterfrågan.

SFI-undervisningen erbjuds året om utan uppehåll.

Ledstjärnan i all vår utbildning är kvalitet! Det är därför viktigt att utökningen av verksamheten går hand i hand med detta krav och att kvalitet går före kvantitet, även när vi expanderar.

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-21 | skapad: 2017-06-20
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 5279 - kategori: 25

Inkomna synpunkter