2017-05-30 UTEBLIVNA SVAR PÅ FRÅGOR OM BLAND ANNAT FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Jag har länge velat ha svar på mina specifika frågor, men hon svarar inte, utan bara klickar bort mailen. Jag är boende i Nybro och betalar skatt. Då tycker jag att ordförande ska svara på en medborgares frågor. Jag har sänt henne många mail. Jag bifogar mitt senaste mail till henne här nedan;

Hej!

Ännu en gång, var är svaret på de specifika frågor jag ställt? I vilket mail från Er?    Jag har bett er flera gånger att plocka fram det mailet och bevisa det för mig.  Jag har läst alla mail från er alla och svaret på mina frågor har uteblivit.  Jag bor i Kungshallsområdet så jag ser allt detta och jag har pratat med somalier här och de berättar att de sänder hem pengar till sitt hemland. När det gäller nyare bilar så är det främst de från Syrien och övriga arabvärlden.  Vilka pengar används till detta?

Det har ni inte svarat på? Ni har sagt att ni behandlar alla lika, svensk såsom invandrare/flykting som är kommunplacerad och söker försörjningsstöd.  Vad jag vet är att försörjningsstödet för oss som är svenskar är rätt så lågt. Om jag som svensk skulle söka bidraget skulle jag direkt få nej på grund av att jag har ett sparkonto. Gäller inte samma för invandraren? Åter igen, vilka pengar  använder flyktingen/invandraren  för inköp av bil,  service och drivmedel. Alla vet att det är dyrt idag att äga bil.

Samma gäller att ringa med mobiler till dessa länder. Alla har en mobil och ringer hem till sitt land nästan varje dag.  Jag pratade med en ung man från Syrien och han sa att han ringde varje dag till sina föräldrar som är  kvar i Syrien. Vem  annars om inte Nybro Kommun får de pengar från?

När det gäller cykelstölder så ser vi och hör vi som bor här att det stjäls mycket cyklar här och att det är de yngre killarna från Somalia.  Att det stjäls många cyklar vet också Polisen om. Varken ni eller Polisen gör något åt detta, tyvärr. Var finns polisen som du lovade!  Att du satt munkavle har du Christina själv sagt i ett mail.  Om ni läst alla mail och de är sparade, varför plockar ni då inte upp det bevisande mailet? Varför jag mailar er gång på gång beror på att ni inte svarat på frågorna jag ställt. Om jag skulle ha fått svar hade jag slutat med mitt återkommande mailande. Dessutom blir man förbannad när ni gång på gång säger att ni har svarat mig.

Kommunstyrelsens ordförande Christina Davidson har svarat

Det är beklagligt att du inte tycker att vi besvarat dina frågor på ett för dig tillfredsställande sätt.

De frågor vi kan besvara, det vill säga frågor vi inom kommunen har ansvar för och insyn i, anser vi att vi har besvarat. Övriga frågor eller synpunkter som  du har, har vi meddelat att vi tyvärr inte kan besvara och även varför vi inte kan besvara dem. Bifogad fil (dnr. 15360) som vi tidigare skickat till dig ger svar på dina frågor.
  Mailkonversation dnr 15 360 (002) – PDF (155 KB)

Erbjudandet om att komma till kommunen för att träffa mig och någon av våra tjänstemän kvarstår naturligtvis.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-09 | skapad: 2017-05-30
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5215 - kategori: 25

Inkomna synpunkter