2017-05-15 Intilliggande hus till Karpatorpet

2017-05-02 lämnade undertecknad in en skrivelse till Nybro kommun där jag påpekade fel och brister på Karpatorpet som omgående behöver åtgärdas och detta har undertecknad för övrigt påpekat i många år. För några veckor sedan ringde jag upp Steve Lindahl och vi talade bl a om detta samt att det har varit inbrott i det intilliggande huset. Steve lovade att den uppbrutna köksdörren till detta hus skulle åtgärdas. Men trots detta är ingenting åtgärdat och trots att jag dessutom har skickat sms till Lennart Hellström, C, ordförande i teknik- och samhällsbyggnadsnämndensamt till Lennart Storm, vice ordförande i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och även för dem påpekat ovannämnda fel och brister. Lars-Gunnar Hellström svarade inte trots två sms! Lennart Storm svarade efter sms nr två och lovade att ta med mina frågor till presidiet som nyligen hade möte. Vad resultatet blir av mötet i teknik-och samhällsbyggnadsnämnden kan man bara spekulera i. Men det är sorgligt om inte berörda politiker inser allvaret i den akuta situationen. Det är också allvarligt att man blir så oförskämt bemött av både politiker och tjänstemän/kvinnor som alla skyller på varandra och där ingen tar ansvar. Finns det inga gentlemän/kvinnor i den här kommunen som vet hur man uppför sig? Och när skall det bli ordning på torpet? Ps Jag vill poängtera att det faktiskt finns trevliga politiker och tjänstemän/kvinnor också i Nybro kommun som väl är! De flesta har varit hyggliga och hjälpsamma. Men det finns tyvärr undantag!

Aline Sales, Fastighetschef har svarat

Hej!

Tack för din synpunkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer det politiska investeringsbeslutet och i kommunplanens förslag till investeringsbudget 2019 finns 700 000 kr för att bevara kulturmiljö av karpatorpet. Det innebär att en kuliss av karpatorpet bevaras för att bevara kulturmiljön, men huset kommer inte att användas till att bo eller bedriva verksamhet i. I samband med åtgärderna kommer den tillbyggda delen av fastigheten att plockas bort.

När det gäller oförutsedda händelser som sker under året, även kallad akut underhåll, finns det en årlig budget som används. Denna budget är lagd för de lokaler där det bedrivs verksamhet inom skola och omsorg.

Med vänlig hälsning
Aline Sales

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-02 | skapad: 2017-05-16
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5193 - kategori: 25

Inkomna synpunkter