2017-05-02 Industriområde vid fröjdekullen

Varför bygga industri så nära bostadsområde Hanemåla när det finns massa plats vid värmekraftverket o vid Kalmarvägen. Låt de få husen vara det är en idyll.. Köp något vettigt istället. Ni använder inte järnvägsspåret ändå. Batterifabriken kan ni glömma. Vi har inget hotell satsa på det..

Malin Ekstedt, Exploateringschef har svarat

Hej och tack för din synpunkt!

Den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2103) anger riktningen för hur Nybro stad ska utvecklas under de kommande åren. I översiktsplanen finns ett område utpekat för verksamheter i anslutning till Tallgölsgatans slut. För att genomföra översiktsplanen har vi nu påbörjat ett arbete med att detaljplanelägga ytor för verksamheter i det området.

Som du nämner finns det fortfarande redan planlagd mark för verksamheter i anslutning till det nybyggda kraftvärmeverket. Där har flera markförsäljningar till företag genomförts under de senaste åren, och för att ha god planberedskap förbereder vi nu andra verksamhetsområden för att kunna erbjuda så bra alternativ som möjligt för intresserade företag.

När det gäller järnvägsspåret utgår jag från att du tänker på kombiterminalsområdet? Det nyttjas idag av ett flertal företag för framförallt virkestransporter. Från och med årsskiftet finns ett avtal med ett externt företag som ska jobba för att nyttjandet av terminalen ökar ytterligare.

Kommunen arbetar på ett flertal områden, och tillsammans med näringslivet, med den komplexa frågan om att möjliggöra ett hotell eller annat likvärdigt tillfälligt boende i kommunen. För att driva ett hotell krävs dock en privat entreprenör, kommunen kan inte göra detta.

Med vänlig hälsning

Malin Ekstedt

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-15 | skapad: 2017-05-02
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5144 - kategori: 25

Inkomna synpunkter