2017-04-13 Märkligt satta hastighetsgränser

Sänkningen till 40 km/h kan vara bra på bostadsgator och i centrum.

Men varför har ni sänkt till 40 km/h på en väg som Hanes väg? Vägen är en bred genomfartsled och med separerade GC-vägar intill. Husen ligger en bra bit från vägen.

Ni borde behållit 50 km/h eller snarare höjt till 60 km/h. Tror det är få som håller 50 ens. 40 km/h är omotiverat lågt, vilket gör att folk tappar respekten för fartgränserna.

Även Storgatan och Grönvägen borde ha behållit 50 km/h i alla fall.

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Hej!

Vi har valt att följa den framtagna hastighetsplanen vad gäller vilka sträckor som ska ha 40 km/h.

Jag kan till viss del hålla med dig om en del av Hanes väg i alla fall.

Hastigheterna är något som man mer eller mindre arbetar med kontinuerligt och bara för att det är 40 km/h på Hanes väg nu efter omskyltningen för ”rätt fart i staden” behöver inte innebära att den alltid kommer förbli så. Visar det sig att efterlevandegraden av den satta hastighetsgränsen blir alldeles för låg kan det ju bli så att hastighetsgränsen ändras.

Dock så tar vi ju hänsyn till många parametrar inför en sådan ändring, dels precis som du påpekar att gatan är bred med separerade gc- vägar. Men vi tar ju även under betänkande närhet till skola och förskola, hur många barn genar över vägen?, trafikintensitet osv osv. så frågan är ju inte helt lätt.

Vad gäller att behålla 50 km/h på vissa vägar så är det inget som vi planerar att göra. Tanken är att 50 km/h helt fasas ut inom tättbebyggda områden i kommunen och ersätts med 40 alternativt 60 km/h.

Att vi inte behåller 50 km/h beror på att man inte vill ha så många ”hastighetssteg” att hålla reda på, skulle vi ha 30,40,50 och 60 km/h är ju risken stor att man som trafikant kan bli osäker på vilken hastighet som råder där man är.

Hoppas detta besvarar dina frågor, om inte så är du alltid välkommen att höra av dig till mig!

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson
Trafikingenjör

 

Datum för publicering | skapad: 2017-05-11
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5182 - kategori: 25

Inkomna synpunkter