2017-04-06 STORA HOTELLET

2017-02-01 ställde undertecknad en fråga om inte Nybro kommun kunde köpa tillbaka Stora Hotellet när det inte längre används som asylboende. Svaret jag fick av kommunalrådet Christina Davidson, (C), 2017-02-02 var att det inte gick att få svar på frågan då på grund av att det fanns för många frågetecken då.

Men skall inte Nybro kommun ta tillfället i akt att försöka köpa tillbaka Stora Hotellet igen och därmed få tillgång till stadshussalen och den vackra Theandermålningen? Att köpa tillbaka hotellet måste väl ändå vara billigare än att bygga ett nytt hotell? Det tar ju också som bekant tid att bygga nytt och allt förarbete med detaljplaner med mera tar ju också tid.

Nu när sommaren närmar sig och turisterna kommer, så är det viktigt att turisterna har någonstans att bo. Jag har sett att turisterna redan har kommit för det har varit fullbelagt i Joelskogen. Men alla har inte husbil eller husvagn. Varje stad med självaktning har ett hotell att erbjuda, men inte Nybro. De som kommer med tåg och buss och de som inte har tillgång till bil måste åka till Kalmar för att få tak över huvudet. Att åka till Kosta är krångligt utan bil. Jag rekommenderar Nybro kommun att köpa tillbaka Stora Hotellet. Det går säkert att få ett bra pris med Faroy.

Förr när fullmäktige hade sammanträden i stadshussalen var det så trevligt både för politiker och för besökare att titta på den vackra målningen som är så unik. Var rädda om Nybros kulturarv och var rädda om turister som besöker Nybro. Politikerna säger sig ju vilja göra Nybro till en turistmagnet och nu är det rätt tillfälle att sätta Nybro på kartan!

2017-04-24 Komplettering till inlämnad synpunkt 
2017-04-06 skrev undertecknad en ny synpunkt angående Stora Hotellet där jag åter igen framförde min önskan om att Nybro kommun skall försöka köpa tillbaka hotellet istället för att bygga ett nytt. Detta tar ju längre tid och riskerar att bli dyrare. Vad jag förstår har Nybro kommun planer på att bygga ett nytt hotell invid järnvägen. Detta är enligt min mening inte lämpligt med tanke på hur bullrigt det kommer att bli för hotellgästerna.

Andra kommuner i landet har kommit på det befängda förslaget att bygga 45 000 bostäder intill järnvägar och har inte heller tagit med bullret i sina beräkningar. Tänk alltså efter före och förhindra att ni fattar ett beslut som ni kommer att få ångra. Ta första bästa chans att köpa tillbaka Stora Hotellet om det blir möjligt. Detta blir kommunens sista chans att göra en bra affär och att göra turisterna och kommunmedborgarna nöjda!

Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande har svarat

Nybro kommun arbetar aktivt med hotellfrågan och vill främja att förutsättningar finns för ett hotell i Nybro. Kommunen arbetar med olika uppslag och har även gjort en utredning för att utreda behovet av kommersiellt boende.

Utredning kommersiellt boende

Många talar om behovet av kommersiellt boende. Med hjälp av WSP Sverige genomförde Näringslivsenheten en utredning av förutsättningarna för kommersiellt boende i Nybro kommun. Resultatet av utredningen presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2016 och utredningen finns att tillgå.

Lite vad som har gjorts för övrigt:

– Vi har kontaktat flera kedjor och entreprenörer, ställt frågan om att etablera sig i Nybro kommun.

– Vi har stöttat flera aktörer som har varit intresserade.

– Vi har hjälpt till med kontaktskapande mellan Faroy (Stora Hotellet) och möjliga entreprenörer/samarbetspartner.

–  Just nu jobbar några företag med lite olika lösningar och de för även en dialog med Faroy.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-25 | skapad: 2017-04-07
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5115 - kategori: 25

Inkomna synpunkter