2017-04-06 kemikalier i simhallen

2017-02-07 skrev undertecknad en synpunkt och frågade om inte Nybro kommun kunde byta ut det farliga kloret mot andra mer skonsamma och miljövänliga kemikalier. Svaret jag fick av Steve Lindahl var negativt och enligt honom kommer inte kloret att bytas ut. I Lövånger m fl platser har de däremot bytt ut kloret då de anställda och badgästerna blev sjuka. I Lövånger använder de nu en kvartär ammoniumförening sedan en vecka tillbaka med bra resultat. Klorlukten har försvunnit och nu luktar det mer som en insjö säger badgästerna. Fler kommuner skall nu testa detta. Nybro kommun skall väl inte vara sämre utan testa detta också? Mer om detta finns att läsa på Svt Nyheter.

Steve Lindahl, Driftchef har svarat

Eftersom vi idag inte använder denna teknik så har vi tagit hjälp från utomstående expert.

Hans uttalande enligt följande:

Ozon och Blå LED är kompletteringssystem till ett desinfektionsmedia som verkar över ytan. Det vill säga att varken Ozon eller Blå LED har en kvarvarande avdödningspotential i bassäng eller i processteget (SK Depåeffekt).

Som exempel kan nämnas att det skulle vara direkt farligt om ozonet skulle passera ut i bassängen och därför används kontakttankar och kolfilter för att man skall vara säker på att badvattnet är fritt från ozon. För att hantera desinfektion i bassängen används i kommersiella sammanhang nästan alltid klor i någon form, så även i en Ozonanläggning.

Uppsidan med Ozontekniken är att man ofta kan använda relativt låga klorvärden med bibehållen oxidationspotential samt att tekniken är väl beskrivet i DIN 19643-3 (och därmed beprövad).

Nackdelen är att tekniken kräver stora utrymmen och kostar en ansenlig mängd pengar i både inköp och drift. Tekniken var populär på 90 talet, men i Skandinavien byggs inte längre Ozonanläggningar med tanke på att man med modern teknik når lika långt i fråga om låga klorvärden.

 

Även med Blå LED som kompletteringssystem så används klor som desinfektionsmedia. Nackdelen med Blå LED är att bestrålningen genomförs i bassängutrymmet och har visat sig vara störande för badgästerna.

Vidare är de klornivåerna som man använder tillsammans med Blå LED inte lägre än de anläggningar som man idag bygger med mer konventionell teknik. Vi får se vad som händer med Blå LED i nästa teknik generation men just nu är tekniken inte ”frälsningen” för badsverige och definitivt inte klorfri.

Väteperoxid är dock ett desinfektionsmedia till skillnad med de tidigare beskrivna teknikerna. Nackdelen med Väteperoxid är dock att det inte löser fett på ett bra sätt. De anläggningar som vi konverterat från väteperoxid till klor, har använt en ansenlig mängd klor för att lösa fettansamlingar i framför allt filtersystemen. D.v.s. miljöargumentet faller när exempelvis Selma Spa tidigare använt mer klor tillsammans med väteperoxiden än de nu gör med en kloranläggning baserat på UF-filtration.

Klorets för och nackdelar kan diskuteras, men för närvarande finns det inga andra alternativ som klarar nedanstående kravspecifikation som i grunden syftar till ett badvatten som är SÄKERT och TILLFÖRLITLIGT att bada i;

 • Avdödningshastighet
  • Funktionskrav: Log 4-reduktion av P.A. inom 30 sek.
 • Effekt genom Oxidation
  • Oxidationsmedel arbetar ospecifikt, förstör cellväggen
 • Koncentration
  • Hög effekt vid en låg och ofarlig koncentration
 • Depåeffekt
  • Robust skydd för smittspridning i bassängen
 • Mätbarhet
  • Enkel och tillförlitlig analys av driftspersonal
 • Reglerbarhet
  • Kontinuerlig övervakning och reglering till rätt nivå
 • Inaktivering vid bakterieprov
  • Laboratorieprov måste återspegla provtagningstillfället Jag tror att dom flesta håller med mig om att det är viktigt är viktigt att använda så lite klor så möjligt utan att riskera ett otjänligt badvatten. Det finns olika tekniker för det. Vi har tidigare diskuterat Ozon, Blå LED och vi kan fortsätta med UV-ljus, Kolfilter, Hydroantracit, Nanofilter, CEDOX styrning mm som alla är kompletteringstekniker som stödjer väldig låga klorvärden och restprodukter.Sist men inte minst så är det väldigt viktigt att badgästerna förstår att alla desinfektionsmedel reagerar med smuts i form av fett, urin, hudavskrap mm, så den bästa investeringen är att skapa en förståelse för varför det är viktigt att vara noggrann med att duscha innan bad. Här har vi något att arbeta med i branschen tror jag.
  • Albin Berg/Steve Lindahl
  • Vid förändringar i anläggningen ska naturligtvis nya tekniker beaktas.

Med vänliga hälsningar

Albin Berg och Steve Lindahl

Komplettering

Hej och tack för svaret!

Men detta svar var inte svaret på min senaste fråga! Det jag sist frågade om gällde om kommunen kunde använda kvartär ammoniumförening som de nu gör i Lövångers kommun m fl kommuner!!! Detta är betydligt skonsammare och bättre för människors hälsa och lite miljövänligare. Lövångers kommun började använda detta när de anställda och badgästerna blev sjuka av kloret. Steve Lindahl har tidigare besvarat min fråga om mitt förslag till blåljus som reningsmetod för simhallen. Varför får jag samma svar som sist när jag nu har ställt en ny fråga med ett nytt innehåll?

Steve Lindahl har svarat

Efter vårt samtal idag 2017-04-10 där jag sa till dig att vi för närvarande inte tänkte göra några förändringar i Nybro simhall, utan vi kommer att följa utvecklingen i ämnet ”Klorfria badanläggningar”.

Vi anser att vi gör detta bäst genom de experter som vi idag anlitar. När det gäller Lövånger som du tar fram som ett exempel, så är det vad jag kan förstå första fullskaletestet man genomfört och att man gör detta under tre veckor. Därefter ska man göra en utvärdering och detta kan naturligtvis vara intressant för alla som bedriver liknande verksamhet.

Vi är inte mot förändringar men jag ser ingen anledning till att vi med en fungerande anläggning ska ge oss in i någon typ av försöksverksamhet. Vi får se vad framtiden utvisar men för närvarande så får vi göra det bästa vi kan med den anläggningen vi har.

Med vänlig hälsning.

Steve Lindahl,  Driftchef

Komplettering

Hej och tack för svaret!

Jag hoppas att ni tänker om och tänker i nya banor! Om testet i Lövånger visar sig vara positivt, mer miljövänligt och är bättre för människors hälsa och som kanske t o m är billigare än klor så finns det väl i så fall ingen anledning att fortsätta med klor? Vad anser Lise-Lott Lindqvist om detta ?

Liselott Lindkvist, Fritidschef har svarat

Tack för din synpunkt, vi tar med det i arbete inför 2018 års taxor. Tycker att det är ett bra förslag som du lämnat. M

Med vänliga hälsningar

Liselott Lindkvist

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-24 | skapad: 2017-04-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5121 - kategori: 25

Inkomna synpunkter