2017-04-04 Kommunala vägar och gatubelysning i Alsterbro

Hej!

Vi blev mycket besvikna över utbytet av gatubelysningen i Alsterbro, som är oerhört bländande in i husen och det är i varje fönster i hela huset, som är mycket störande vilket det är redan innan på väg 125 genom byn som gränsar intill huset. Vi skulle vara tacksamma om det kan dämpas eller med någon skyddskåpa runt belysningen. Vi har ca 14 stora fönster i huset som vi annars måste mörklägga! Vi vore tacksamma om det kan åtgärdas till byns invånares fördel.

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Hej!

Tråkigt att höra om er besvikelse över de nya armaturerna i Alsterbro.

Många av armaturerna inom gatubelysningen i Alsterbro har länge varit i dåligt/eftersatt skick (gamla helt enkelt).

Jag har inte varit på plats och tittat än men jag har däremot tittat på kartan över vår gatubelysning och såvitt jag kan se så finns den närmsta belysningspunkten ca 30 meter från baksidan av ert hus. Belysningen är en 20 w LED lampa.

Vi kommer när installationen av de nya armaturerna är helt färdig i Alsterbro genomföra en besiktning av anläggningen. Vid detta tillfälle kommer vi titta närmare på ”er” lampa. Möjligheten vi har att påverka lampan är att vi kan sänka effekten på den till exempelvis 15 eller 12 watt, då kommer den förhoppningsvis inte upplevas som bländande i husets alla fönster.

 

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-07 | skapad: 2017-04-04
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5110 - kategori: 25

Inkomna synpunkter