2017-03-28 Trygghetsboende/Bra och billiga hyresrätter för låginkomsttagare

Var på hyresgästföreningens årsmöte i lördags. Mitt uppdrag där är bland annat  hyresförhandlare. Vid mötet var några politiker inbjudna, bland annat Christina Davidson, (C), Anne-Marie Fagerström, (S), Emmaboda samt Mikael Svanström, (S) och Stig-Roland Fagergård, (S). Bland annat så diskuterades trygghetsboenden. Mikael Svanström och Stig-Roland Fagergård tyckte att Madesjögläntans servicehus skulle passa utmärkt som trygghetsboende. Men det tyckte inte jag, bland annat på grund av att min bror blev utsatt för en mordbrand där 2007-04-20 och detta är inte uppklarat än! Året innan blev en vårdtagare innebränd där. Förutom detta så hade någon/några förstört brandlarmet på Madesjögläntan. Inga sprinklers fanns i min brors lägenhet när branden uppstod och hans brandvarnare fungerade inte. Dåvarande Bertil Jonsson, (S) lovade att införskaffa sprinklers. Men inte förrän efter tre gångers påtryckningar från bland annat Radio Kalmar, så blev detta verklighet! Dörr! en till min brors lägenhet var låst då branden uppstod och den skulle inte vara låst på dagtid! Mikael och Stig-Roland erkände även att personalen på Madesjögläntan är stressad. Så jag hoppas verkligen att kommunen kan hitta något bättre och säkrare trygghetsboende för medborgare som är i behov av detta!

Undertecknad har tidigare skrivit till kommunen om att behovet av ett trygghetsboende är stort. Andra saker som diskuterades på hyresgästföreningens årsmöte var mitt förslag att bygga bra och billiga hyresrätter för låginkomsttagare. För något år sedan skrev jag till regeringen om att reglerna och subventionerna skulle ändras till hyresrätternas fördel. Som det är nu så är det billigare att bygga bostadsrätter än hyresrätter. Hyran på hyresrätterna är även orättvist höga jämfört med bostadsrätternas hyra. Något svar på min fråga har jag ännu inte fått från regeringen.

På mötet frågade jag hur man kunde bygga billiga hyresrätter för flyktingar och studenter, men inte för övriga medborgare. Då ilsknade Mikael och Stig-Roland till och anklagade mig för att sprida lögner! Hör och häpna! Jag är världens ärligaste människa och ordet ljuga finns inte med i min vokabulär för jag kan inte ljuga! Mikael och Stig-Roland menade att detta inte hade med Nybro att göra. Men jag menade inte att man skulle bygga dåliga baracker till Nybroborna för att få ned priset! Som väl var så fick jag medhåll av andra medlemmar i hyresgästföreningen som också hade noterat att man har byggt billiga bostäder för flyktingar och studenter!

Jag frågade kommunalrådet Anne-Marie Fagerström, (S), Emmaboda om hon kunde påminna regeringen igen om de frågor som jag ställde för något år sedan om behovet att ändra reglerna, så att det blir billigare att bygga hyresrätter för låginkomsttagare. Detta lovade hon att göra vilket jag är mycket tacksam för! Jag har även uppmanat kommunalrådet Christina Davidson, (C) att göra det samma. Men på grund av att jag fick en utskällning av kommunalrådet Mikael Svanström, (S) och Stig-Roland Fagergård, (S) så kände jag mig så kränkt och ledsen att jag avstod att diskutera mer i detta ämne. Nu är snart huset färdigt på Awestomten. Men vem/vilka har råd att bo där? Inte låginkomsttagare i alla fall! Christina, Mikael och Stig-Roland erkände att det främst var pensionerade villaägare som hade sålt sina villor som hade råd att bo där och i andra nybyggnationer. Men i rättvisans namn måste det byggas fler hyresrätter för vanligt folk också! Skall alla låginkomsttagare förpassas till Kungshall?

Marie Leandersson, Förvaltningschef har svarat

Tack för din synpunkt.

Vi är glada över att allt fler väljer att flytta till Nybro och vi känner att vi är på rätt väg vad gäller bostadsförsörjningen. Det finns en efterfrågan på fler bostäder och fler boendealternativ.

Nybro kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som fastställdes av kommunfullmäktige 2013 och som bygger på visionen och målsättningen att år 2030 ska det finnas 25 000 invånare i kommunen. Dessa måste ha en bostad. Eftersom byggandet är en lång och dyr process från tanke till inflyttning är det viktigt att ha klart för sig var, när och hur invånarnas behov av bostäder ska tillgodoses. Ett ”ordnat” bostadsbyggande kräver totalt sett mindre resurser än paniklösningar. På så sätt är bostadsplaneringen en del i kommunens tillväxtarbete. Även om förutsättningarna för enskilda byggen snabbt kan förändras kan programmet fungera som en stomme, där de olika byggobjekten är pusselbitar.

Bostadsplanering är inte enbart en fråga om hur många lägenheter som behövs utan minst lika mycket hur dessa bostäder ska utformas för att passa invånarna. Den grupp som är särskilt viktig att beakta är den växande gruppen av äldre. I bostadsförsörjningsprogrammet anges bland annat att de äldre bör ges förutsättningar att förändra sitt boende i ett tidigt skede genom att exempelvis flytta till seniorboende eller trygghetsboende.

Rent generellt gäller att nya boendena ska vara attraktiva och strategiskt belägna. För att kunna bo kvar hemma länge kan det vara avgörande att bostaden är utformad för passa någon som har svårt att röra sig. I samhället finns också andra grupper som av en eller annan anledning har svårt att hitta en bostad. Kommunens särskilda ansvar för ordna boenden för äldre, funktionshindrade och hemlösa framgår av socialtjänstlagen. När bostadsförsörjningsprogrammet fastställdes var tillgången och efterfrågan på studentbostäder balanserad, en situation som nu har förändrats. Tillgången på nya bostäder bestäms inte enbart av de byggen som kan påbörjas på kommunal mark eller av det kommunala bostadsbolaget, utan också de som är resultatet av privata initiativ. Det är också av intresse för kommunen att ha kännedom om det bostadsbyggande som planeras i grannkommunerna.

Bostadsbyggandet är resultatet av ett samspel mellan offentliga och privata aktörer. Lite förenklat kan uppdelningen beskrivas på följande sätt. På den offentliga sidan står staten och kommunerna som bidrar med det administrativa ramverket. Staten ger de yttre spelreglerna genom lagstiftning och kommunernas ansvar gäller den fysiska planeringen. Genomförandet av byggandet ligger förutom på allmännyttan även på privata aktörer där olika byggherrar uppför de bostäder som banker finansierar.

Det är inte kommunens ansvar att i praktiken uppföra bostäderna. Bostadsbyggandet ska genomföras av de byggaktörer som finns på marknaden. Om byggnation ska genomföras eller inte beslutas av det enskilda byggföretaget och styrs huvudsakligen av marknadskrafterna. Finns tillräcklig efterfrågan påbörjas bygget annars inte. Ett bygge förutsätter också finansiella resurser. Därför har bankerna en avgörande roll.

För närvarande pågår en översyn av Nybro kommuns vision och hur den kommer att påverka den framtida bostadsförsörjningsplaneringen är för tidigt att säga något om. Nybro kommuns bostadsförsörjningsprogram kommer då att bli föremål för en revidering. Aktuellt bostadsförsörjningsprogram för perioden 2013-2020 återfinns på kommunens hemsida  www.nybro.se.

Vänliga hälsningar

Marie Leandersson
Samhällsbyggnadschef

Komplettering 2017-04-12

Hej och tack för svaret! Blir lite konfunderad när jag läser att kommunen inte kan påverka bostadsbyggandet. Visst kan kommunen det! Politikerna, tjänstemännen och kvinnorna samt medborgarna måste väl ha synpunkter på hur bostäderna skall se ut och var de skall placeras? När det gäller NBAB:s fastigheter så har väl kommunen i högsta grad något att säga till om innan bostäderna byggs?

Läste nyligen i dagstidningen att hyresgästerna intill Awestomten var besvikna för att den sist grönytan skulle göras om till parkeringsplats. Innan det nya hyreshuset byggdes på Awestomten bönade jag och bad Sulev Pull att spara äppelträden. Men de försvann och nu även den sista grönytan! Utan naturen kan människan inte överleva. Det är väl känt att människor som har natur, fåglar och grönytor känner sig lugnare och mår bättre. Utan tillgång till nära natur blir människor stressade och mår sämre. T o m på sjukhus har de noterat att patienterna tillfrisknar snabbare om det finns naturmotiv på väggarna. I många storstäder, bl a i Köpenhamn har man tagit bort biltrafiken och planterat fler träd och buskar som förutom att rena luften, att ge ett behagligt intryck även skyddar mot översvämningar nu när klimatförändringarna är så påtagliga. I flera storstäder odlar man växter på taken som bidrar till att rena luften. Blev så glad att vår duktiga trädgårdsmästare nu vill plantera mer träd och buskar intill Stora Hotellet.

Enligt kommunalrådet Christina Davidsson så skulle det byggas fler trähus i framtiden som är mer miljövänligt. Av detta har man ännu inte sett någonting av. Men fritidshus i trä i Svartbäcksmåla vet man ju är på ”tapeten”. Man kan inte bara bygga för byggandets skull utan att tänka på ovanstående aspekter!

Om kommunen har fått privata intressenter som vill bygga så borde kommunen kunna föra en dialog med dem om hur kommunen vill att det skall se ut.

Nybro kommer aldrig att bli en storstad men gör allt för att efterlikna en storstad. Kommunen måste även bevara sitt kulturarv och inte göra för stora förändringar.

Jag har tidigare efterlyst trygghetsboenden. Men det måste även finnas sjuk- och ålderdomshem för de som är så svårt sjuka att de inte kan bo hemma eller i ett trygghetsboende.

Undertecknad är utbildad hyresförhandlare. Nyligen hade hyresgästföreningen årsmöte och då var en del politiker inbjudna, bl a Mikael Svanström, (S), Stig-Roland Fagergård, (S), Christina Davidsson, (C) och Anne-Marie Fagerström,(S), Emmaboda. Jag tog upp frågan om varför man har kunnat bygga billiga bostäder för studenter och flyktingar men inte till andra låginkomsttagare. Mikael och Stig-Roland blev irriterade för detta. Jag har aldrig menat att alla låginkomsttagare skall bo i baracker. Det måste kunna gå att bygga bra och billiga bostäder ändå.

För något år sedan skrev jag till regeringen och frågade om inte lagarna och paragraferna kunde ändras. Som det nu är så är det billigare att bygga bostadsrätter och hyrorna är lägre där. Men konstigt nog är det dyrare att bygga hyresrätter och där är hyrorna lägre. Dessa orättvisor måste ändras liksom subventionerna för att kunna bygga billigare hyresrätter. Nybyggda fastigheter är så dyra att låginkomsttagare inte kan bo där. De S-märkta politikerna här i Nybro medgav att det främst är pensionerade villaägare som kommer att flytta in bl a på Awestomten m fl nybyggnationer. Vart skall alla andra ta vägen? Alla kan ju inte bo i Kungshall.

Anne-Marie Fagerström var hygglig och lovade att ta med mina frågor till regeringen samt min fråga om F-kassan och pensionerna. Gränsen för bostadstillägg/bidrag går vid ca 5 000:- tror jag och allting höjs men inte pensionerna. Det finns många fattigpensionärer numera. Vart skall de bo? I baracker eller hur har kommunen tänkt sig framtiden för dem?

Mikael och Stig-Roland föreslog att Madesjögläntan kunde vara ett bra trygghetsboende. Det tyckte inte jag! Min bror var nära att mista livet där i en mordbrand 20/4 2007! Året innan innebrändes en vårdtagare där, brandlarmet var ur funktion, brandvarnaren i min brors lägenhet fungerade inte den ödesdigra morgonen 2007 och dörren till hans lägenhet var låst när den skulle ha varit öppen på dagtid. Kalla inte detta för trygghetsboende! Kommunen bör snarast undersöka fler alternativ till M-gläntan!

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-24 | skapad: 2017-03-29
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5070 - kategori: 25

Inkomna synpunkter