2017-03-28 Plantering i centrala Nybro

Vill tacka för trädgårdsmästare Thomas Bergströms utmärkta initiativ till att planera för plantering av träd och buskar i närheten av kommunhuset! Thomas får gärna plantera ännu mer på fler platser centralt och runt Nybro! Om detta skall vara konsekvent och miljövänligt är det även önskvärt att biltrafiken på Storgatan tas bort omgående så att Nybroborna kan få andas mer frisk luft! Poliser som jag har talat med är förvånade över att kommunen har tillåtit biltrafik på Storgatan. Det finns ju ingen plats för cyklister och fotgängare längre.

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Hej!

Tack för dina synpunkter och uppskattning för det arbete som samhällsbyggnad utför på uppdrag av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-24 att göra gångfartsområde Storgatan permanent

Och att en uppföljning görs efter 1 år med möjlighet att ompröva beslutet.

Omprövningen har ju ännu inte gjorts men kommer behöva göras nu vid nämnden i maj eller juni, tillfälle är ännu inte bestämt.

När det gäller planteringar så har flera studier visat att träd bidrar till en jämnare och behagligare temperatur i stadsmiljö med ökad luftfuktighet och ett minskat antal skadliga partiklar i luften. Kommunen planerar för nuvarande fler träd och buskar vid Sveaplan. Mångas intressen ska delas i en stadsmiljö. Utmaningen ligger i att få till ett tillgängligt och attraktivt stadsrum med ett minimum av konflikter.

Vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-11 | skapad: 2017-03-29
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5068 - kategori: 25

Inkomna synpunkter